VSB participeert volop in FEP

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, participeert volop in het Financieel Economisch Platform dat onlangs door de president is geïnstalleerd. Dit vermeldt de VSB voorzitter Ferdinand Welzijn. De VSB was er tijdens de installatie van het platform niet bij. De vereniging plaatste wat kanttekeningen en voorwaarden alvorens zitting te nemen in het platform. Welzijn geeft aan dat er wat onduidelijkheid was omtrent de doelstelling van het platform. “Na gesprekken is er duidelijkheid gekomen over de doelstellingen. Daarna was het geen probleem meer. Wij blijven wel erbij dat het Sociaal Economische Raad het platform/orgaan is, dat dit soort zaken duurzaam moet aanpakken. In die gedachte is er geen verandering gekomen. Dit omdat het FEP een tijdelijk karakter heeft. Het heeft niet de bedoeling om de SER te vervangen. VSB heeft dus meegewerkt omdat het FEP niet ter vervanging van de SER zal dienen”, benadrukt Welzijn.
De VSB voorzitter maakt zich al geruime tijd sterk voor de implementatie van de SER. “De Raad is er al. Er moet alleen invulling worden gegeven aan de bemensing. Dat moet in nauwe samenwerking gebeuren met de regering ”, stelt Welzijn.
Een van de vragen die bij velen opkomt is of de mensen die door organisaties zijn voorgedragen om zitting te nemen in het platform al dan niet worden betaald. En als ze worden betaald, van waar komt dan dat geld? Volgens Welzijn is er niet gesproken over betalingen. “Persoonlijk vind ik het niet belangrijk. Ik heb die vraag ook niet gesteld. Het gaat erom dat wij met adviezen moeten komen, en dat doen we”.
Welzijn gevraagd of hij optimistisch is over het platform en alles er om heen reageert niet concreet met een positief antwoord. “We discussiëren en proberen de regering advies te geven om de problemen op korte termijn op te lossen. Het is maar een advies-orgaan. Wij staan achter de adviezen die wij geven.” De VSB voorzitter neemt zelf zitting in het FEP.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: