MINOWC: ‘Screening en psychologische test 3-jarigen afzonderlijke zaken’

Bij de ouders die hun 3-jarige kinderen wensen in te schrijven bij het kleuteronderwijs is er enige verwarring ontstaan omtrent de ‘screening’ van hun kinderen. John Koorndijk hoofd van de afdeling Inspectie basisonderwijs van het MINOWC brengt enige duidelijkheid in deze zaak. In eerste instantie werd door het ministerie aangegeven dat kinderen, die de leeftijd van 4 jaar voor 1 maart 2016 zullen bereiken, normaal toegelaten zullen worden tot de kleuterschool. Normaal houdt dit in dat zij wel een ‘screening’ moeten doorstaan.
Interne screening
Koorndijk legt uit dat deze groep kinderen ‘intern gescreend’ worden op bepaalde vaardigheden. De screening vindt plaats op basis van algemene vorderingen en voorwaarden waaraan dit kind moet voldoen. Dit gebeurt door de hoofdkleuterleidster (HKL). In augustus zullen alle HKL worden getraind in hoe ze met het meetinstrument moeten werken om de kinderen te screenen. Als de kinderen per 1 oktober de school binnenstappen dan kunnen ze worden gescreend door de HKL’ ers. Dit moet volgens Koorndijk, om te kunnen nagaan of ze aan alle voorwaarden voldoen om verantwoord het onderwijs te kunnen volgen. Indien ze achterstanden vertonen kunnen ze alsnog geweigerd worden. “Het is nodig om de kinderen te beschermen tegen zichzelf en ook de ouders want wij dragen hoe dan ook een zekere verantwoordelijkheid. Soms zijn ouders enthousiast en dat begrijpen we; maar we moeten toch wel rekening houden met de schoolrijpheid en de leervoorwaarden die aanwezig moeten zijn”. De interne screening is geen psychologisch onderzoek, verduidelijkt Koorndijk. De interne screening is kosteloos.
Psychologische test
Voor de groep kinderen die vier jaar worden tussen 1 maart en eind juni is er wel een psychologische test vereist. “Als de betreffende ouders van mening zijn dat hun kind rijp genoeg is voor de kleuterschool, moeten zij zelf een kinderpsycholoog opzoeken en betalen voor de test. Als zij dan naar ons toekomen en ons kunnen laten zien dat het kind schoolrijp is en als er plaatsingsmogelijkheid is, dan pas worden ze toegelaten tot de kleuterschool. Koorndijk verduidelijkt dat dit gedeelte geheel voor eigen rekening van de ouders is. De ouders bepalen zelf welke kinderpsycholoog zij hiervoor kiezen. Er zijn geen vaste psychologen die in samenwerking met het MINOWC deze test doen. Het bedrag dat de psycholoog hanteert voor de test, bepaalt de psycholoog dus ook zelf. Dagblad Suriname verneemt dat de bedragen voor een psychologische test kunnen oplopen tot wel SRD 600.

error: Kopiëren mag niet!