Naarendorp: ‘Regering is verantwoordelijk voor consequenties bij niet opvolgen adviezen’

Het Financieel Economisch Platform (FEP) is slechts een orgaan dat belast is met het adviseren van de regering of wel de president. Indien de regering wederom weigert invulling te geven aan de gegeven adviezen is zij degene die verantwoordelijk is bij eventuele problemen die daaruit voortvloeien. Dit zegt Henk Naarendorp, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en sinds kort ook trekker van het FEP. Naarendorp benadrukt dat het niet zijn competentie is om de regering hiertoe te dwingen, aangezien het platform slechts een adviserende taak heeft en niets meer. De KKF-voorzitter vindt dat er op dit moment niet gekeken moet worden naar gevallen in het verleden, waarbij andere organen weinig tot niets hebben betekend. Aangezien de FEP geen wettelijke basis heeft en deze voor een korte duur is ingesteld, verwacht hij in ieder geval dat het FEP de basis voor de regering zal leggen om op den duur andere instituten als de Sociaal Economische Raad (SER) en het Business Forum in te stellen. Naarendorp vindt dat de Wet op het Business Forum zo snel als mogelijk in orde moet worden gemaakt door De Nationale Assemblee (DNA). ‘Het is een wet om het lokale bedrijfsleven in samenspraak met de publieke sector te ontwikkelen. Het bedrijfsleven moet hierdoor ondanks genomen maatregelen vrijelijk kunnen opereren. Dit omdat het bedrijfsleven de bron en motor is van de economie’, aldus de ondernemer.
Ravaksur en BvL nu ook in FEP
Naarendorp geeft aan dat hij zeer ingenomen is met het besluit van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) om ook deel te zijn van de FEP familie. Ravaksur zal ook de Bond van Leraren (BvL) vertegenwoordigen in het Platform. Voor de FEP-trekker is het zeer belangrijk dat de vakbeweging ook meewerkt aan het zoeken van oplossingen, waardoor het platform ook wat inzichten uit die sector krijgt. Ravaksur is ondanks enkele protesten toch deel geworden van het platform. De vakbeweging is het onder andere niet eens met de korte levensduur van het platform en de aangekondigde verhoging van energietarieven.
Naarendorp geeft aan dat de eerste bijeenkomsten vlot zijn verlopen, waarbij ook nadere informatie van autoriteiten is verkregen. Afgelopen dinsdag en woensdag heeft het platform uren lang vergaderd en de resultaten zijn positief. ‘Kennelijk is er veel energie in de mensen’, stelt de ondernemer. Naarendorp zegt dat afhankelijk van wat de mensen in zich hebben, de inzichten en kwaliteiten, het rapport vorm zal krijgen. Op basis hiervan verwacht hij wel de zaken tot 31 juli af te hebben. ‘Het gaat niet om de vraag of iets mogelijk is. Als wij allemaal ons best doen, is het best wel mogelijk’, aldus Naarendorp.
FR

error: Kopiëren mag niet!