Winston Wirht: ‘Productie industriële hennep kan productiewaarde minerale sectoren overtreffen’

Winston Wirht (links) met enkele partners nabij een industriële hennep aanplant
Winston Wirht (links) met enkele partners nabij een industriële hennep aanplant
Hennepproductie is ‘big business’ in een aantal landen. Bij hennep, ook wel bekend als cannabis, denkt men gauw aan drugs. Het gewas is in de wereld gecriminaliseerd, terwijl industriële hennep helemaal geen drugs is. Onder industriële hennep verstaat men namelijk de niet-psychoactieve cannabissoorten waar vooral vezel, hout en zaad uit gehaald wordt. Na bewerking worden die onderdelen van de cannabisplant toegepast in tal van industriële producten. Winston Wirht, econoom en voorzitter van de Green Hearts Foundation International, is al 4 jaren bezig mensen te informeren over de voordelen die het produceren van industriële hennep voor de Surinaamse economie kan opleveren. Wirht verwacht dat deze nieuwe agro-industriële sector de productie van de minerale sectoren in Suriname binnen 5 -10 jaar zal overtreffen.
Suriname top producent
Wirth heeft intussen meer dan 68 presentaties gehouden voor individuen en kleine groepen, waaronder 4 ministers, departementsdirecteuren en de totale veiligheidstop van Suriname. Hij wil Suriname zo snel mogelijk maken tot een van de topproducenten van industriële hennep in de wereld. Binnen 5 jaar wenst hij te gaan zitten op 20.000 hectare voor hennepproductie samen met zijn partners. Suriname zou volgens Wirht in een voordelige positie ten opzichte van overige hennepproducenten in de wereld zitten. De landen die dit product nu produceren, liggen overwegend in koude streken en kunnen maar 1 keer per jaar oogsten. Het voordeel dat Suriname op hen heeft, is dat het land vanwege het klimaat 2 keer per jaar hennep zal kunnen oogsten. ‘Hiermee zijn de kapitaalkosten al gehalveerd. Als de arbeidskosten in Suriname lager liggen dan in die landen, zijn wij voor hen een nog grotere concurrent.’ Het ligt in de bedoeling om hier eindproducten te gaan vervaardigen, legt Wirht uit. In de opstartfase zal echter ruw materiaal geëxporteerd worden, omdat de machines en apparatuur, nodig voor het verwerken van het product, speciale en gepatenteerde machines zijn. Een aantal van zijn partners hebben patent op deze machines.
Verschillende variëteiten
Er zijn verschillende variëteiten van het hennepgewas. Sommigen hebben een hoge zaadopbrengst en sommigen een hogere kwaliteit houterige stengel. Ook zijn er variëteiten, die enorm veel vezels kunnen opleveren. De vezels zijn nodig om de eindproducten van Hennep te vervaardigen. De variëteit welke je gaat verbouwen, is afhankelijk van het te produceren eindproduct. Het gewas moet ook voldoen aan de internationale normen en moet minder dan 0, 1% THC bevatten. Er is daarom een pilotfase gepland om de agro-technische aspecten en aspecten betreffende conservering en opslag van de oogst van het gewas te onderzoeken. Hennep is geen vrij gewas dat door een ieder kan worden geteeld. Het gewas moet niet alleen aan de internationale normen en standaarden voldoen, het moet ook gecontroleerd worden door een door de overheid erkend aanspreekpunt, dat ook het aan spreekpunt moet zijn in het land waar het geproduceerd wordt. ‘De Green Hearts Foundation International wenst in deze als aanspreekpunt te fungeren’, verduidelijkt Wirht. Op dit moment is hij samen met zijn partners wachtende op een beschikking van de overheid om over te kunnen gaan tot de pilotfase.
Formele toestemming
‘De Wet Verdovende Middelen voorziet in wetenschappelijk onderzoek en demonstratie, dus de beschikking hoeft geen probleem te zijn’, meent Wirth. Volgens de econoom kan industriële hennepproductie heel veel helpen bijdragen aan de staatskas. ‘De waarde van de producten die zijn voortgebracht uit de oogst van hennep in 2014 in Canada uit 35000 hectare is 1 miljard dollar. Dit is 2 maal meer dan de jaarlijkse productiewaarde van Iamgold bij hoge goudprijs.’ De reden waarom Wirht zo lang nog wachtende is op een beschikking voor het pilotproject ligt volgens hem in een ongegronde imagovrees. ‘Als je kijkt naar wat het gewas kan betekenen en mede gelet op de situatie die wij hebben als commodity producent waar we bijna niets in de hand hebben, dan kan je toch liever iets gaan produceren, waarbij jij zelf de prijs in de hand hebt. Het voldoet aan alles wat het staatshoofd beoogd; landbouwontwikkeling, diversificatie van productie, milieuaspect, werkgelegenheid, verhoging export, spreiding van economische activiteiten en duurzaamheid.’ Aan inkomsten voor de staat zit er nog eens ongeveer 10 tot 15% aan indirecte en directe belastingheffingen op de bruto-omzet in, zegt Wirht. Ook de multiplier aspecten moeten volgens hem in beschouwing worden genomen, want ook andere sectoren die aan de landbouw gerelateerd zijn kunnen worden meegenomen, zoals de veeteelt. Er kan bijvoorbeeld veevoer worden gemaakt als bijproduct uit de perskoeken van de zaden van dit gewas.
‘Dit initiatief past geheel in de transformatie die wij moeten maken naar een meer groene, duurzame economie en biedt voldoende werkgelegenheid en ook goede kwaliteit werk. Verder heeft de productie van dit vezelgewas hoge multiplier effecten’, zegt Wirht. Van de 8 partners, met wie Wirht initieel zou samenwerken, zijn 4 nog bereid mee te werken. De overige 4 hebben partners gevonden in landen die reeds met commerciële productie begonnen zijn. Het project zal de Staat volgens Wirht geen cent kosten. Hij geeft aan zelf met mensen die grond beschikken gesproken te hebben en zijn inventarisatie heeft een bereidheid van tussen de 40 en 60 000 hectare opgeleverd. Allemaal mensen die grond ter beschikking willen stellen voor hennepteelt. ‘Wij willen beginnen in reeds ontsloten gebieden die in het verleden zijn gebruikt. Ik ben bereid mee te denken en oplossingen te bedenken om zover te komen. Zodra we uit de pilot betrouwbare gegevens hebben om te kunnen zeggen dat wij nu zover zijn om de commerciële fase in te gaan, dan zijn we ook bereid om zorg te dragen voor de wetgeving, die deze nieuwe economische ontwikkeling zal reguleren’, aldus Wirht, die op 7 augustus 2015 om 19.30 uur in theater Unique een openbare presentatie over dit onderwerp zal verzorgen.

error: Kopiëren mag niet!