DNA-fracties gevormd: Sapoen en Chitan fractieloos

DNA fracties gevormdIn De Nationale Assemblee (DNA) zijn tijdens de huishoudelijke vergadering van donderdag acht fracties gevormd. Het gaat om de fracties van de NDP, VHP, NPS, PL, BEP, DOE, Palu en AC/Abop. Opmerkelijk is dat de twee Pertjajah Luhur (PL)-overlopers Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan niet door de roodwitte partij zijn opgenomen in de PL-fractie. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat deze leden fractieloos zijn. Sapoen en Chitan waren normaal aanwezig op de vergadering. Dit terwijl de PL in een tweede schrijven aan de DNA-voorzitter duidelijk heeft gemaakt dat ze zijn teruggeroepen en niet geconvoceerd moesten worden.
Paul Somohardjo is de fractieleider van de PL-fractie, terwijl William Waidoe de waarnemend fractieleider is. Samen met partijlid Ingrid Karta-Bink zal de PL fractie vertegenwoordigd worden door drie personen. Een assembleelid zegt na geconfronteerd te zijn door Dagblad Suriname, dat tijdens de vergadering elke fractie moest aangeven uit welke leden de fracties zouden bestaan. Als eerst werden de namen van de fractieleiders en de waarnemende fractieleiders doorgegeven, waarna de namen van de leden werd opgesomd.
Toen de PL aan de beurt kwam, heeft Waidoe de namen van Sapoen en Chitan niet opgenoemd. Nadat alle fracties bekend waren, heeft Sapoen parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gevraagd om het woord te voeren. Sapoen gaf het college te kennen dat hij en Chitan als V7-kandidaat tot parlementariër zijn gekozen en hun participatie hierop gebaseerd was. De bron benadrukt dat er echter geen enkel moment sprake is geweest van een tweemans V7-fractie bij de besluitvorming. Ook is aan het eind slechts de namen van de acht fracties genoemd. Hij vermoedt dat de twee PL-overlopers mogelijk voorzichtig willen zijn bij de vorming van een aparte fractie, omdat deze voor nadelige gevolgen kan zorgen bij het kort geding dat tegen de PL is ingediend.
In de terugroepwet staat dat een politieke organisatie/combinatie slechts op drie gronden een volksvertegenwoordiger kan terugroepen. De drie gronden zijn wanneer een lid: de fractie verlaat, overloopt of het lidmaatschap van de partij beëindigt of wordt geroyeerd. Chitan en Sapoen zijn formeel nog niet overgelopen naar een andere partij en zijn zij ook niet geroyeerd. De terugroepwet eist dat de dissidenten als eerst actie moeten ondernemen. Zolang Chitan en Sapoen, die parlementariërs zijn, niet overlopen, de fractie verlaten of zelf hun lidmaatschap eindigen, kan er niets gebeuren.
Ook een collega-parlementariër ondersteunt de bron in deze stelling. Aangezien de PL nu geweigerd heeft deze mensen in haar fractie op te nemen, kan echter niet direct gezegd worden dat zij hun fractie hebben verlaten, omdat de terugroepwet praat over het zelf verlaten van de fractie. Echter ligt het nu aan de rechter in kort geding om dit te toetsen. De collega- parlementariër geeft aan dat geen enkel lid in ’s lands vergaderzaal een woord heeft gerept over de toelating van Sapoen en Chitan tot de vergadering. “Het lijkt erop alsof de PL zich ook niet daarom druk maakt”, stelt hij. Deze vindt dat de twee leden voorlopig op besluit van Geerlings-Simons thuis moeten blijven, totdat juridisch alles in orde wordt gemaakt. Volgens hem bestaat het risico dat beslissingen, die nu met participatie van deze leden wordt genomen, op den duur ongeldig kunnen blijken te zijn.
Somohardjo heeft eerder aangegeven dat hij wederom een rechtszaak tegen de DNA-voorzitter zal aanspannen als zij de twee leden inderdaad zou convoceren en toelaten tot de vergadering.
Ondertussen zegt ook Patricia Kajoeramarie, voorzitter van het Inheems presidium van PL tevens hoofdbestuurslid, dat het presidium alle acties van de partij ondersteunt om de leden Sapoen en Chitan terug te roepen.
FR

error: Kopiëren mag niet!