Suriname staat een vergrijzingsgolf te wachten

Een plekje in het bejaardentehuis zou in de toekomst wel eens een luxe kunnen worden die niet voor iedereen is weggelegd. Op dit moment is 1 op de 10 Surinamers 65-plus en het aantal ouderen neemt gestaag toe. Het United Nations Department of Economic and Social Affairs (Desa), de bevolkingsafdeling van de Verenigde Naties, prognosticeert dat de groep van 51.000 Surinaamse 60-plussers in 2050 zal aanzwellen tot 146.000, oftewel 24% van de bevolking. Daarbij moet ook in ogenschouw genomen worden dat de gemiddelde levensverwachting jaarlijks toeneemt. Volgens de organisatie behoort Suriname tot de landen in de wereld waar de vergrijzing het hardst toeslaat.
De opvang van bejaarden gaat in de toekomst zeer ernstige problemen opleveren. De capaciteit in bejaardenhuizen is lang niet groot genoeg om die enorme stroom aan bejaarden op te vangen. De bejaardenhuizen zitten nu al overvol en de wachtlijsten lijken geen einde te hebben. Verschillende bejaardentehuizen beamen dat dit een probleem is, maar hebben geen pasklaar antwoord hiervoor. Ook de traditie om je ouders in huis te nemen, lijkt langzaam maar zeker te verdwijnen. Vanuit de overheid wordt nauwelijks ingespeeld op de aanstaande gevolgen van de vergrijzing. De afdeling Bejaardenzorg weet hierop ook niet gelijk een antwoord en kan niet aangeven als de vergrijzing serieus wordt genomen en wat er in de toekomst aan gedaan zal worden.
In de Regeringsverklaring 2010-2015 wordt erkend dat bij een aanzienlijk deel van de bejaarden het dagelijks bestaan ronduit slecht is. De regering heeft hiervoor slechts als voorstel het verhogen van de AOV. Andere voorzieningen waren niet ingepland voor deze periode. Hopelijk laat de volgende regeringsverklaring een beter beeld zien.

error: Kopiëren mag niet!