SRD 15.000 lening tegen 5% rente voor slachtoffers rukwinden

SRD 15.000 lening tegen 5% renteMinister Rabin Parmessar van Openbare Werken, dc Mike Nerkus, dc Jerry Miranda, Willy Duiker van EBS en coördinator Jerry Slijngaard van NCCR hebben gisteren een persconferentie belegd om de samenleving te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de rukwinden van 21 juli. ‘Wij zijn als natie nu nier meer aan de zijkant, maar in het midden. Aardbevingen zijn niet vreemd meer. De klimatologische verandering is een grote realiteit voor Suriname. We zijn terechtgekomen in een onomkeerbaar proces, maar hopen dat de heftigheid niet toeneemt’, zei Parmessar. De eerste maatregel van de overheid is in het financiële circuit. Mensen kunnen een persoonlijke lening aanvragen bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) tegen een rente van 5%. Dit, tot een maximum bedrag van SRD 15.000. De toekenning van de lening zal met een verklaring van NCCR geschieden. Dit wordt volgens Parmessar de eerste grote tegemoetkoming. De tweede maatregel is de registratie van de getroffen gevallen. NCCR is fysiek in het gebouw van Defensie aanwezig om de registratie van alle mensen die hulp nodig hebben of iets te melden hebben, te plegen.
Vanwege de hevige windhoos zijn diverse schoolgebouwen en daken vernield aangetroffen. De ravage is enorm groot wat kerken, buurthuizen en gebouwen betreft. Sinds eergistermiddag zijn verschillende instanties actief bezig. NCCR, EBS, de dc, Openbaar Groen, Defensie en Juspol zijn met al hun ervaringen in het veld. Eergisteravond is er wat de aanpak van schoolgebouwen betreft een crisisberaad geweest. Per gistermiddag, uiterlijk vanmorgen, afhankelijk van weersomstandigheden, moet met de aanpak worden gestart. Wat de scholen betreft, zal de situatie in het weekend al opgelost moeten zijn. De eerste insteek sinds eergisteren is geweest voor de elektriciteit. Er is ook gewerkt aan het opruimen en openstellen van de straten. Manschappen van Defensie en de penitentiaire hoek uit Nickerieworden ook ingezet. Meer dan 100 mensen zijn in gecoördineerd verband met NCCR hun krachten aan het verlenen.
Slijngaard aan de andere kan gaf aan dat deze rukwinden in frequentie en hevigheid toe nemen. De windhoosiseen fenomeen dat zich zeer geconcentreerd op een klein gebied voordoet. ‘Dit geeft al aan dat we rekening mee moeten houden. In de periode juni-oktober moeten we rekening mee houden dat dit zich kan voordoen. Er zijn windstoten van 70-110 km per uur geregistreerd. Dit is dus nog net geen orkaan geweest’, zegt Slijngaard. In totaal zijn er volgens Slijngaard zeker 60 tot 70 aangetroffen huizen geregistreerd. De NCCR-topman verwacht dat dit aantal kan stijgen. Er zijn ook meldingen van Abrabroki, Grietjebiestraat, Kasabaholo en Commewijne binnengekomen.
De MeteorologischeDienst kan volgens Slijngaard wel waarschuwingen de ether in gooien, maar kan vooralsnog niet exact aangeven welke gebieden getroffen zullen worden. Volgens Parmessar bestaat de mogelijkheid om dat exact aan te geven ook niet. ‘Dit leert ons dat wij meer voorbereid moeten zijn op dit soort scenario’s. We moeten er bewust van worden dat we niet in een gezegend land leven dat niet getroffen kan worden door een natuurramp, maar een gezegend land dat wel getroffen kan worden’, zeiSlijngaard.
Volgens Miranda zijn enkele leveranciers bereid gevonden om hout te leveren om daarmee eerste hulp aan te bieden. Er zijn ook particulieren die hun hulp aanbieden.
Volgens Miranda zal wat NCCR zegt heel serieus moeten worden genomen. Duiker attendeerde de samenleving erop om in aangetroffen gevallen niet aan de EBS-infrastructuur te gaan en deskundige hulp af te wachten. De vertegenwoordiging van het ministerie van Volksgezondheid gaf aan dat het ministerie ook op alert staat.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!