Riedo Banai: ‘Vordering Somohardjo zal geen kans van slagen hebben’

ariendoRiedo Banai studeerde onlangs af van de Anton de Kom Universiteit van Suriname met als thesisonderwerp ‘De mogelijke rechtsgevolgen van de bundeling van politieke organisaties’. Banai zijn onderzoek geeft meer inzicht hoe coalitievorming zowel voor als na de verkiezingen tot stand komt. We maken een heleboel dingen mee, maar Banai zijn thesis leert in beginsel hoe de zaken in elkaar zitten.
‘Belangrijk voor onze faculteit is wat de juridische gevolgen van zo een samenbundeling zijn. Iedereen kent zo een deel van het geheel, maar de meerwaarde van deze thesis is dat Banai alles bij elkaar heeft gezet, zodat er in een oog opslag alles kan worden gelezen’, zegt Ashok Jokhoe, begeleider van Banai.
Banai heeft het ook gehad over de terugroepwet, hoe het werkt, en wat het in het verleden is geweest. Er zijn een aantal keren pogingen geweest om de terugroepwet te doen werken, maar de wet is tot nog toe niet tot zijn recht gekomen. In de zaak van Diana Poki werd er gevraagd om haar royement nietig te verklaren. In de kwestie van PL zien wij een andere ontwikkeling, waarbij er is gevraagd om leden terug te roepen. Dat is een aangelegenheid van de partij zelf. ‘We zien dat de rechter zich op dit punt bevoegd heeft verklaard. We merken dus dat de terugroepwet begint te leven. Er zijn stappen ondernomen. Dit geeft ons meer inzicht en werpt veel meer vragen voor ons die wij moeten beantwoorden’, zegt Jokhoe.
Banai heeft de drang gehad om te kijken waarom men ervoor kiest om in combinatieverband de verkiezingen in te gaan, terwijl de vereisten hetzelfde zijn bij de individuele partij. Wanneer het gaat om de verkiezingen, dan praten we direct over wetgeving, en niet een ieder heeft de juridische inzichten om de zaken te begrijpen. Wat is de drang om toch in combinatieverband de verkiezingen in te gaan? Men heeft als doel om de meerderheid te halen, maar wat gebeurt er nadat blijkt dat je de meerderheid niet hebt gehaald. In beginsel zou V7 niet uit elkaar mogen gaan, omdat artikel 7 van de kiesregeling de combinatie ziet als te zijn 1 politieke organisatie. Vandaar dat het zo moeilijk eraan toegaat als je probeert om de gekozen kandidaten terug te roepen’, zegt Banai.
De status van de in combinatie gekozen volksvertegenwoordigers blijft volgens Banai dus hetzelfde. Het verandert niet naar in individuele partijen gekozen vertegenwoordigers. De zetels zijn dus van de combinatie.
In de terugroepwet is opgenomen dat een bevoegd orgaan het besluit moet nemen om volksvertegenwoordigers terug te roepen. In eerste instantie had in het geval van PL een bevoegd orgaan het besluit genomen, maar de gekozen kandidaten waren nog geen volksvertegenwoordigers. De PL doet dat nu weer, maar de vraag is als het besluit om terug te roepen niet weer moet worden genomen door het bevoegd orgaan. Banai vindt dus dat de vordering van Somohardjo geen kans van slagen zal hebben, omdat Somohardjo met een oud besluit een nieuwe vordering heeft ingesteld. ‘Je weet niet als het orgaan nog achter datzelfde besluit staat’, aldus Banai.
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!