Gedeelte Waterkant wordt opnieuw gerioleerd

Langs de Waterkant zijn een aantal verzakkingen opgetreden. Dicht bij het pompgemaal van de Jodenbreestraat en nabij de oude sluis achter de Centrale Markt is op vele delen de berm in elkaar gezakt. Hierover heeft de afdeling Ontwateringswerken van het Ministerie van Openbare Werken vele klachten ontvangen.
Sangeeta Singh, coördinator van de afdeling Ontwateringswerken, laat weten dat het om grote verzakkingen gaat die verholpen moeten worden. “Bij het pompgemaal zijn er elementen verzakt. Elementen zijn de grote buizen die water afvoeren. Op de hoek van de Heiligenweg en de Waterkant blijft ook altijd water zitten. Wij hebben enkele malen werkzaamheden daar verricht met kolkenzuigers, maar die buis van de kolkenzuigers stuit ergens tegenaan en kan niet verder. Wij gaan over de gehele strekking moeten natrekken wat het probleem precies is.”
Met het her-rioleren van een deel van de Waterkant komt meteen ook stadsverfraaiing bij kijken. Daaronder wordt verstaan dat de parkeerruimte ook her-bestraat zal worden. De werkzaamheden vinden grotendeels op de berm plaats, omdat de riolering in dat gedeelte in de berm is verwerkt.
Wat de precieze oorzaken van de verzakkingen zijn, is niet bekend. Vermoed wordt dat duikers kapot zijn of anders dat elementen niet meer goed aan elkaar aangesloten zijn.

error: Kopiëren mag niet!