Ied Ul Fitr boodschap VHP

Gedurende een maand hebben onze moslim broeders en zusters gevast in volle devotie en spiritualiteit. Middels overgave aan Allah, materiële- en immateriële onthouding, zelfbeheersing, het verstevigen van de banden met families, vrienden, buurtgemeenschappen e.a. hebben zij in zuiverheid zich geestelijke verrijkt en gebeden om genade en vergeving.
Een ander belangrijk doel van het vasten is het in vrede en harmonie leven met de Schepper, onszelf, onze medemens en onze omgeving om zodoende een beter mens te worden en steeds terugkerende geluk te ervaren.
De filosofie van het leven leert, dat zo een disciplinaire overgave waarbij goede daden worden verricht, gezegend en beloond wordt door een Allah met een betekenisvoller leven waarbij welvaart, succes, gezondheid en tevredenheid niet ontbreken.
De Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) hoopt dat deze gebeden mogen leiden tot respect, eenheid, tolerantie, samenwerking en saamhorigheid in de Surinaamse samenleving die immers de basis vormen voor nationale ontwikkeling. Ons land staat aan de vooravond van enorme uitdagingen waarbij eminente besluiten in gemeen overleg en vertrouwen zullen moeten worden genomen.
Laten we samen bidden, laat de Ramadan ons die spirituele kracht en energie geven die benodigd is offers te brengen waar nodig, dat onrecht plaats maakt voor recht, onwetendheid voor kennis en dat alle positieve inspanningen beloond mogen worden ter verdere ontwikkeling van ons geliefd land.
De VHP wenst de totale natie, in het bijzonder onze moslim broeders en zusters een gezegende Ied-ul- Fitr toe.

error: Kopiëren mag niet!