Het klopt inhoudelijk niet

We schreven eerder dat de VHP als grootste oppositiepartij kennelijk ervoor gekozen heeft om strategisch te gaan voor kentering van de gespannen situatie. Men zal – alhoewel het best wel mogelijk en zelfs vanuit een bepaald politiek standpunt geboden – niet meewerken aan het voordragen van ‘tegenkandidaten’voor de NDP-presidents- en vp-kandidaten. Men zal meewerken aan de verkiezing van de NDP-president (Bouterse) en de –vp (Adhin). Wat moet onder het meewerken worden begrepen? Is er een verschil tussen het niet stellen van eigen kandidaten, quorum verlenen en dan vertrekken, zich onthouden van stemming en het daadwekelijk vóór stemmen? Dat hangt ervan af hoe men beredeneert. In elk geval moet niet uit het oog worden verloren dat de tegenstellingen tussen de VHP en de NDP niet klein zijn geweest. Het heeft de samenleving in enige mate opgedeeld en in een greep gehouden. Is het verantwoord van de NDP om ernaar te werken dat men met steun van de VHP wordt gekozen? Is het niet hypocriet als men de partij aan de ene kant verguist en andere kant steun verwacht? Een greep uit de zaken die het moeilijk maken voor de VHP om op een NDP-president te stemmen. De VHP was tegen de amnestiewet (evenals de DOE trouwens). Geen enkele corruptiezaak die de VHP heeft aangekaart in de afgelopen 5 jaar, is onderzocht door de NDP en de president. Deze blijven in de doofpot. Door de VHP-voorzitter is op een podium beweerd dat Bouterse de drugsmaffia heeft gebracht naar Suriname en ook is gerefereerd aan de Hezbollah. Waarom is deze zelfde persoon nu kredietwaardig om te worden ondersteund? De NDP-voorzitter heeft beweerd dat hij zoveel informatie heeft dat hij de helft van de VHP zou kunnen laten opsluiten. De VHP zou op haar beurt een unit opzetten om alle corruptie gepleegd door de NDP te onderzoeken. Men zou de mensen in een ‘dungru kamra’opsluiten. Wat is de houding van de VHP nu met het verdelen van de goud- en houtcencessies aan vrienden en familileden evenals de illegale goudroof en de skalians op het stuwmeer?
Het systeem dat nog steeds wordt gehanteerd, is dat alles wat tegen de NDP-voorzitter is gezuiverd wordt. Vermeldenswaard is dat deze voorzitter bij andere verkiezingen ook alle groepen heeft ontvangen, vergelijkbaar met wat hij nu doet. Alles lijkt nu weer zo mooi en geloofwaardig. De vraag rijst hoeveel van de adviezen van de maatschappelijke groepen de NDP-voorzitter ooit heeft uitgevoerd. De lijst zal niet lang zijn. Critici stellen dat het weer allemaal voor de show is. De slogan ‘samen doen, samen beslissen’ is volgens hen een vals. De vraag rijst wat en of er uberhaupt beloftes zijn gedaan/commitments zijn gemaakt tegenover de VHP door de NDP. In historisch perspectief bekeken kan gesteld worden dat weinig zware politiek beloftes van de NDP-voorzitter zijn nagekomen. Gesteld kan worden dat als de VHP ‘meedoet’, ze een hoofdstuk afsluit van aantijgingen tegen de NDP
(-voorzitter) en dat voortaan ervan uit mag worden gegaan dat alle aantijgingen vals en onjuist waren. ‘Constructieve’oppositie voeren is door de mediacampagne van de NDP opgedrongen aan een aantal partijen. Constructief is volgens deze mediacampagne dat je meer kijkt naar de positieve zaken en minder naar de negatieve en dat de vuile was binnen wordt gehouden, in kleine kamers wordt besproken. En dat men negatieve zaken niet aanhaalt als men zelf zich eraan schuldig heeft gemaakt eerder en dat men vaderlandsliefde toont door zich blindelings en onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de volkspresident. Laatst viel uit een opmerking vanuit de NDP te merken dat constructieve oppositie betekent: eerst een compliment over iets maken en dan voorzichtig een kritische kanttekening plaatsen (zgn. DOE-stijl). Door de VHP is gezegd dat de tijd van onder de boom zitten voorbij is. Op het geen quorum verlenen is ook zwaar ingebeukt vanuit de NDP-mediacampagne. De VHP schikt zich nu naar de mediacampagne van de NDP. Gaat het om angst, belangen of is er geen kracht meer om oppositie te voeren? Het is overigens een drogreden dat men de zaak ondersteunt, omdat de VVV veel geld zou kosten, anders zou men het uit het systeem schrappen. Middels de VVV wordt de democratie op een ander niveau zichtbaar en komt deze tot volle wasdom als DNA faalt. Dat de NDP pogingen onderneemt om de VVV te vermijden, is een teken dat de leden omkoopbaar zijn en dat men de vertegenwoordigers niet vertrouwt.
Nu zien we wat de NDP-voorzitter / president zogenaamd veel waarde hechten aan inspraak van maatschappelijke groepen, maar hét constitutioneel instituut dat daarvoor moet zorgen, de SER, is nooit operationeel gemaakt door de president, het is een leeg instituut gebleven. Dat betekent dat men totaal geen effectieve inspraak wilde. Inmiddels is na de vaststelling van de resultaten duidelijk dat de NDP, niemand nodig heeft. De partijvoorzitter weet wat hij moet en zal doen. De grootste vakbond is zoet gehouden, ondanks een schrale oogst van 400 stemmen. Onze president houdt de samenleving verantwoordelijk voor het bankkroet van Suriname. Er wordt voorspeld dat er grote plannen in de maak zijn om waarschijnlijk in een laatste slag, nog grotere njangs te maken. We denken aan treinen, dammen en Newmont. De NDP werd door de VHP ook zwaar bekritiseerd om de criminaliteit. De VHP neemt vandaag een besluit na/in overleg met de structuren. Men gaat naar de districten om de structuren te raadplegen. Hoe de ondersteuning via actief of passief gedrag uitpakt, wordt de komende dagen duidelijk. Intussen is wel verduidelijkt dat de diepe onvoldoende ook wel geldt voor ‘Tijgerbaard’, ‘Ook hij’ dus.

error: Kopiëren mag niet!