Antony Wong:‘Reçu’s verkopen is toegeven aan malafide gedrag’

Antony Wong. 1Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), zegt aan Dagblad Suriname dat hij heeft vernomen dat aannemers benaderd zijn om hun reçu’s te verkopen tegen 50% van de waarde. In hoeverre dit waar is, weet hij niet. Het zijn volgens hem in elk geval geen aannemers binnen de vereniging waar hij de voorzitter van is, aangezien hij van hen niet heeft begrepen dat zij benaderd zijn. ‘Het is wel een kwalijke zaak als men het leed van mensen op deze manier misbruikt’, meent de aannemer. Wong legt uit dat mensen die reçu’s opkopen het puur uit winstbejag doen. ‘Ze kopen het voor 50% van de waarde, maar krijgen er 100% voor uitbetaald. Uit de andere 50% verdelen ze 10% en de resterende 40% is hun winst.’ Dergelijke handelingen bestempelt Wong als ‘maffioso praktijken’. Hij adviseert aannemers dan ook om hun reçu’s niet te verkopen. ‘Want zo blijf je corruptie in stand houden en geef je toe aan het malafide gedrag van mensen.’
Het uitblijven van de betalingen aan de aannemers leidt op den duur ertoe dat hun schulden zo hoog oplopen dat zij geneigd zullen zijn hun reçu’s alsnog te verkopen om toch nog wat geld binnen te krijgen. Wong zegt dat men zich hier zou kunnen afvragen of er geen opzet in het spel is, waarbij de uitbetalingen zolang mogelijk worden aangehouden. Dit, zodat er geld gemaakt kan worden door oneerlijke lieden. ‘Het lijkt wel een samenspel’, zegt Wong. Wederom geeft de AVV-voorzitter aan niet te kunnen aangeven of dit werkelijk zo is. ‘Maar als het zo is, dan zijn we nog dieper weggezakt dan we al waren.’
De overheid heeft bij een 10-tal AAV-aannemers openstaande rekeningen tot ruim SRD 200 miljoen lopen. Bij de laatstgehouden gesprekken die de AAV had met president Bouterse is er volgens Wong nog geen duidelijkheid gekomen wanneer de betalingen aan de aannemers zullen plaatsvinden. ‘Het was een kort zakelijk gesprek, waarbij wij onze 18 punten hebben gepresenteerd om de economie van Suriname weer een beetje op gang te krijgen en de aannemers tevreden te stellen. Er zijn geen concrete afspraken gemaakt en geen toezeggingen gedaan. Het enige wat aan ons is gezegd, is dat er een vervolggesprek zou volgen.’ Wong heeft de AAV-leden daarom geadviseerd om voorzichtig te zijn. ‘Er is geen geld en al ga je doorwerken, dan ga je ook geen geld krijgen. Ik zou heel voorzichtig zijn, tenzij men van tevoren alles betaalt en ook de achterstallige schulden betaalt. De overheid is namelijk een grote wantbetaler geworden’, aldus Wong.

error: Kopiëren mag niet!