Bisschopverkiezing na 3 ronden verdaagd

Op zaterdag 20 juni organiseerde de Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS) een bisschopverkiezing in de Tshoeng Tjien Kerk der EBGS. Voor deze bisschopsverkiezing was door het voorgangersberaad in overleg met de presbyters en na goedkeuring van de synode een voordracht gedaan van 3 kandidaten, te weten Ferdinand Lachman, Edgar Loswijk en Renold Pansa. Na de maximale 3 stemronden heeft geen van de kandidaten de vereiste twee-derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaald, hetgeen inhoudt dat er geen bisschop is gekozen. Vertegenwoordigers uit de districten Curaçao, Aruba, Sint Maarten en uit het zendingsgebied Frans-Guyana van de Provincie Suriname hebben ook aan de stemming deelgenomen. Binnen de Evangelische Broedergemeente wereldwijd is het geloof dat de Here God hiermee zegt: ‘het is mijn tijd nog niet’. De bisschopverkiezing is verdaagd tot een nader te bepalen datum.

error: Kopiëren mag niet!