MAS gedenkt Wereld Hydrografiedag

Frontfoto 1Wereldwijd wordt op zondag 21 juni de Wereld Hydrografiedag (WHD) gevierd. Het thema voor dit jaar is ‘Our seas and waterways – yet to be fully charted and explored’. De Wereld Hydrografiedag is een dag waarop de hydrografie wordt belicht. De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) is belast met het garanderen van veilige navigatie in de vorm van het meten van de rivieren en kustgebieden en het in kaart brengen daarvan. Deze data worden vervolgens gebruikt voor civiele werken, de maritieme sector en milieu-onderzoekingen.
De MAS hield in verband met deze dag een opendag voor belanghebbenden en geïnteresseerden, zoals studenten van de universiteit, waarbij er informatie werd verstrekt over de wijze waarop de hydrografische metingen worden verricht middels demonstraties met al de gebruikte apparatuur. Met het thema vraagt de Internationale Hydrografische Organisatie aandacht voor het feit dat veel van de wereldzeeën, oceanen en bevaarbare wateren niet zijn opgemeten. Zo zijn er hogere resolutiekaarten van bijvoorbeeld de Maan en Mars dan van vele delen van onze zeeën en kustwateren.
Het thema van dit jaar focust ook op de mogelijkheid aanvullende gegevens te verzamelen om zodoende meer bruikbare dieptegegevens te verkrijgen. Dit omvat crowd-sourcing, met behulp van gespecialiseerde schepen en scheepsapparatuur, en de ontwikkelingen in de analyse van satellietbeelden in gebieden waar het water helder genoeg is. Deze methoden kunnen de zeer nauwkeurige en grondige hydrografische onderzoeken met behulp van gespecialiseerde schepen en apparatuur niet vervangen, maar zij kunnen wel bruikbare diepteinformatie verstrekken. Met de demonstratie en de opendag werd getracht aan te geven waar Suriname vandaag de dag staat en welke ontwikkelingen het land doormaakt.

Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!