‘Veldsituatie basiszorgverzekering moet nog worden geëvalueerd’

Een belangrijke ontwikkeling in het kader van het sociaal zekerheidsstelsel was de aanname van drie wetten door De Nationale Assemblee op 27 augustus 2014. Deze wetten zijn de Wet Minimumuurloon, Wet Algemeen Pensioen 2014 en de Wet Nationale Basiszorgverzekering. Deze wetten zullen bijdragen aan een stuk sociale zekerheid. Maar er worden door velen toch kanttekeningen geplaatst bij de uitvoering van de Wet Nationale Basiszorgverzekering. Er is een maximum premie vastgesteld voor de basiszorgverzekering, waar zorgverzekeraars zich aan moeten houden. Degenen die in staat zijn het te betalen, moeten hun premie zelf opbrengen. Degenen die niet in staat zijn de premie te betalen, worden door de overheid gesubsidieerd.
Volgens de afdeling Algemene Maatschappelijke Zorg van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft het ministerie wat de basiszorgverzekering betreft alleen haar infrastructuur ter beschikking gesteld. De hele operatie ligt in beginsel in handen van het kabinet van de vicepresident, vooral de financiële afhandeling. Een ieder die nu een pasje heeft, heeft zijn of haar pasje voor een jaar. De mensen zijn dus voor een jaar verzekerd. Als er niets wijzigt in de situatie van de mensen, dan vindt er een automatische verlenging plaats, zegt het kabinet de vp. De pasjes worden niet ongeconditioneerd verstrekt. Mochten er wijzigingen komen in de situatie van de mensen, wat maakt dat het niet meer evident is dat de overheid voor hun inkomt, zullen de mensen zelf moeten inkomen voor hun verzekering.
Volgens het kabinet van de vp zijn reeds 80% van de mensen, die in aanmerking komen voor zo een pasje, al in het bezit hiervan. Sociale Zaken geeft aan dat er dan nog elke dag nieuwe aanmeldingen zijn van mensen, die ook in aanmerking willen komen voor de verzekering. Tot nu toe heeft het kabinet van de vp geen klachten over de betalingen door de verzekeringsmaatschappijen ontvangen. De Vereniging van Medici in Suriname aan de andere kant geeft aan dat het initiatief van de overheid een goede stap is geweest. Ben Hewitt, voorzitter van de sectie Specialisten van de vereniging, geeft aan dat de situatie in het veld nog geëvalueerd moet worden. ‘Je hebt mensen die goede ervaringen hebben en mensen die ook slechte ervaringen hebben. Maar we moeten ook met de verzekeringsmaatschappijen aan tafel zitten om te evalueren. Nu al met een commentaar komen, is vervelend voor alle partijen’, zegt Hewitt. Volgens Hewitt hoor je natuurlijk af en toe een klacht, maar er gebeuren ook positieve dingen. ‘De mensen met negatieve ervaringen openen hun mond en de mensen met positieve ervaringen doen dat niet.’
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!