Online resultaten gestremd vanaf 2u in de ochtend

wan stenDe website die door het ministerie van Binnenlandse Zaken is opgezet om de verkiezingsresultaten sneller binnen te krijgen en te verwerken, zat tegen 2u in de ochtend muurvast. Er kwamen geen updates meer binnen. Het blijkt dat het systeem overbelast was geraakt en daardoor heel traag opereerde. Sabitrie Gangapersad, voorzitter van de commissie Voorlichting Verkiezingen van Biza geeft te kennen dat Biza slechts de samenleving tegemoet wilde komen door de informele resultaten beschikbaar te stellen.
De telling in kiesdistrict 1 Paramaribo is hierdoor nog niet afgerond. De resultaten van 14 van de 270 stembureaus moeten nog worden verwerkt. Op dit moment leidt de NDP 53.193 met stemmen, gevolgd door V7 36.398. AC heeft 8.691 stemmen en DOE 7.499.
De processen-verbaal van de stembureaus zijn inmiddels wel verwerkt en zijn de leden nu gaan rusten. Beloofd is dat er later een persconferentie zal worden gehouden.

error: Kopiëren mag niet!