VHP Paasboodschap van hoop

Minder VHPPasen is een belangrijk Christelijk feest. Christenen gedenken dit feest dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Pasen is tevens het einde van een veertig dagen durende periode van vasten en berouw.
Deze vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op stille zaterdag. Jezus is niet zomaar gestorven. Zijn kruisiging en zijn lijden hadden als doel de mensheid te verzoenen met God de Vader door de zonden van de gelovigen weg te nemen. De opstanding van Jezus is een van de pijlers van het Christelijke geloof.
In Jezus heeft de liefde het gewonnen van de haat, het goede nieuws is niet langer alleen een kwestie van woorden, maar een getuigenis van onbeperkte en onvoorwaardelijk trouwe liefde.
Het gaat niet langer alleen om jezelf, maar de ontmoeting met de ander, hen nabij zijn die door het leven zijn geslagen. Het delen met de armen, de zieken bezoeken, de ouderen en de verstotenen. De liefde overwint alles, ze geeft leven, liefde doet de hoop groeien in uitzichtloze situaties.
De hoop moet in deze wereld onvermijdelijk afrekenen met de hardheid van het kwaad. Niet alleen staat de muur van de dood haar in de weg, maar nog meer wordt de hoop gehinderd door de scherpe punten van afgunst, hoogmoed, leugen en geweld.
Help ons de gesel van de armoede te overwinnen, die het gevolg is van enorme spilzucht. Stel ons in staat om de kwetsbaren te beschermen, vooral de kinderen, jongeren, vrouwen en ouderen, die in de steek worden gelaten.
Moge de verrezen Christus hoop geven aan onze samenleving, opdat alle etnische, culturele en godsdienstige componenten van ons land gaan samenwerken voor het algemeen welzijn en het eerbiedigen van de mensenrechten. De overwinning van Pasen moge ons volk aanmoedigen geen inspanning te schuwen verder te gaan op de weg naar stabiliteit en ontwikkeling.
De Vooruitstrevende Hervormings –Partij ( VHP) bemoedigt iedere Surinamer maar in het bijzonder onze Christelijke broeders en zusters om de boodschap van bekering ter harte te nemen en als levende lichtbronnen deze boodschap van geloof, hoop en liefde in de samenleving te blijven verkondigen.
Je hoeft maar één keertje de voldoening te voelen van een juiste, goede daad in de omgang met buren en bekenden. Dat gevoel van voldoening is in staat uit te groeien tot een vrolijke, optimistische perceptie van het leven, als die niet primair uit persoonlijke belangen maar vanuit een oprecht hart verrichte goede daden een deel van ons leven gaan worden.
Alleen dan zullen wij veranderingen ten goede op maatschappelijk niveau ervaren, wanneer wij de aanwezigheid van een onverbrekelijk verband erkennen tussen de door ons verrichte goede daden en het maatschappelijk welzijn.
Zo alleen kunnen we een sociaal rechtvaardige samenleving waarborgen voor ons, onze kinderen en kindskinderen. Een samenleving waarin waarachtig Godvrezende leiders goed onderwijs, bereikbare gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid , optimale koopkracht en vooral rust en veiligheid garanderen tot in de verre districten van Suriname.
De VHP benadrukt dat zij indachtig deze paasboodschap in staat is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het bestendigen van een sociaal rechtvaardige samenleving voor iedere Surinamer. Moge de Heer Jezus Christus ons daarin voorgaan.
In volle hoop, geloof en liefde wenst de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) alle Surinamers een vrolijk paasfeest toe. Zalig Pasen aan u allen.
De voorzitter van de VHP
Chan Santokhi

error: Kopiëren mag niet!