Personeelswerving door overheid om verkiezingsresultaat te beïnvloeden

dblogoNF/VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien vindt dat de regering met verschillende frauduleuze zaken op bijkans alle ministeries bezig is om het verkiezingsresultaat te kunnen beïnvloeden. Zo merkt hij op dat duizenden personen door de overheid in dienst worden genomen en voor hun indiensttreding een salaris beginnen te ontvangen. Het gaat volgens Gajadien om personen die ingezet worden om partijactiviteiten te ontplooien. Graag zou hij van de regering willen weten hoeveel personen in de afgelopen 8 maanden op welk departement in dienst zijn genomen. Gajadien zei in De Nationale Assemblee (DNA) dat hij bij ministeries als Sociale zaken, Regionale Ontwikkeling, Landbouw, Veeteelt en Visserij en Openbare Werken excessen ziet, waarbij een deel dat zich heeft aangemeld dan een bezoldiging krijgt met een twk van drie tot vier maanden voor hun daadwerkelijke aanmelddatum op het desbetreffende ministerie. Een voorbeeld volgens hem is één waarbij de onderdirecteur van Sozavo personen naar de afdeling Personeelszaken of Algemene Zaken in de derde week van februari 2015 stuurt en deze personen een loonslip in februari2015 met drie tot vier maanden salaris met twk krijgen. In ruil voor deze diensten moeten de personen, bestaande voornamelijk uit jongeren, de Nationale Democratische Partij (NDP) ondersteunen. De VHP’er vergelijkt deze wervingsmethode met de gevallen waarbij aannemers eerst steekpenningen moeten betalen om hun gelden van het ministerie van OW te kunnen ontvangen. Het geld wordt dan gebruikt voor partijpropaganda van de NDP.
Speciale behandeling voor jongerenleiders NDP
Gajadien legde de nadruk op de speciale bevoordeling die de twee jongerenleiders, Praathna Sital en Faizel Abdoelgafoer, van de NDP vanuit het ministerie van Sport en Jeugdzaken krijgen. Volgens Gajadien ziet hij hier dat er veel vreemde betalingen plaatsvinden. Zo verwijst hij naar de SRD 25.000 dat door de regering voor Sital was vrijgemaakt toen de woning van haar ouders in november 2013 te Houttuin was afgebrand. De verzekering van hun woning was reeds vervallen toen de brand uitbrak. Hoewel hulp aan slachtoffers geboden moet worden, vindt Gajadien dat er sprake is van willekeur, omdat er geen begrotingspost is voor deze uitgaven. Daarnaast zou zo een uitgave door Sozavo gedaan moeten worden en niet Sport en Jeugdzaken. Naast Sital zou Abdoelgafoer op een dag financiën hebben gevraagd voor verschillende ressorten om kerstpakketten uit te delen. Dit, terwijl de financiële afdeling opmerkingen maakt en verduidelijkingen vraagt voor deze vreemde uitgaven. Volgens Gajadien gaat het om twee vermoedelijke kandidaten van de paarse partij.
FR

error: Kopiëren mag niet!