Lothar Boksteen: ‘Kwestie Baasa is interessant’

Boksteen.1Lothar Boksteen, die tussen 2000-2010 leiding heeft gegeven aan het Centraal Hoofdstembureau (CHS), zegt aan Dagblad Suriname dat de kwestie van ter inzage leggen van stukken bij het CHS wat interessante vraagstukken naar voren heeft gebracht. Volgens Boksteen wordt ten aanzien van de registratie van de politieke organisatie Baasa van twee standpunten uitgegaan. Aan de ene kant ziet hij bepaalde juridische deskundigen aangeven dat alle stukken ter inzage mogen worden gelegd, terwijl aan de andere kant de huidige CHS-voorzitter Eugene Merkus aangeeft dat de machtiging waarmee de partij is ingeschreven, niet voor het publiek te bezichtigen is.
Volgens Merkus is het zo dat slechts de naam, het logo en de aanduiding openbaar zijn. Het gaat volgens hem om die zaken waar er verwarring over kan ontstaan. Boksteen zegt dat het geval waarmee Merkus nu te maken heeft, moeilijk uit eerdere ervaringen opgelost kan worden. Volgens hem heeft hij in zijn tienjarige zittingstermijn als CHS-voorzitter nooit een soortgelijk geval meegemaakt, waar vertegenwoordigers van politieke organisaties belangstelling hebben getoond om de ingediende stukken in te kijken. Op grond van deze ontbrekende praktische ervaring kan hij dan moeilijk iets zeggen. Hij is echter wel van oordeel dat bepaalde stukken, waaronder een ledenlijst, niet ter inzage gelegd kunnen worden voor iedereen. ‘De ledenlijst is voor controle door het CHS, maar kan ik mij wel voorstellen dat de naam, aanduiding en het symbool van de partij ingekeken mogen worden’, aldus Boksteen. Het zou volgens hem echter goed zijn als CHS duidelijke informatie aan de media en anderen zou verschaffen omtrent de kwestie van Baasa.
Het OKB vindt dat het CHS van Merkus in strijd met de wettelijke regelingen handelt om het publiek toegang te weigeren tot deze openbare stukken. Volgens artikel 32 van de Kiesregeling mogen gegevens worden ingezien door politieke partijen en het publiek. Het OKB heeft na aandringen wel inzage in de stukken van Baasa kunnen krijgen. Gisteren was de laatste dag dat het publiek inzage kon krijgen in de ingediende stukken van de 25 politieke organisaties. Baasa is tot nu toe de enige politieke partij die belangstelling getoond heeft om de stukken, die ingediend zijn bij het CHS, te controleren. De grote vraag is: wie heeft de machtiging getekend om de partij in te schrijven voor deelname aan de verkiezingen? Het bestuur van Baasa vindt dat zij groot belang heeft om te zien wie de machtiging heeft getekend, waarmee de partij is ingeschreven. Volgens Baasa vertegenwoordigt het bestuur de partij in en buiten rechte. De documenten die ingezien mochten worden, zijn gedigitaliseerd en werden met een beamer geprojecteerd. In 2010 was het zo dat alles middels documenten werd gedaan.
Via een deurwaardersexploot worden partijen op 26 en 27 maart geïnformeerd of zij mogen deelnemen aan de verkiezing. Vier combinaties en 10 individuele partijen staan geregistreerd voor deelname aan de verkiezing. Op 27 maart houdt het CHS een openbare zitting, waar de resultaten van de controle bekendgemaakt zullen worden.
FR

error: Kopiëren mag niet!