Opiniepeilingen

dblogoPeilingen worden zowel nationaal, als internationaal gehouden. Ze zijn wel noodzakelijk om bepaalde zaken te realiseren en planningen te maken, vooral om politieke strategieën te bepalen. Opiniepeilingen geven een beeld van de politieke verhoudingen op het moment van de peilingen. Ze geven ook een indicatie hoe de verkiezingen zullen verlopen. Voorts wie er gunstig voor staan en wie de mogelijke verliezers zullen zijn! Ofschoon de peilingen in toenemende mate een rol spelen bij de verkiezingen, is het in het verleden gebleken, dat de voorspellingen van de uitslag uiteen lopen. Er bestaat altijd de kans dat de voorspellers er naast zitten. Op politiek gebied gaat het niet alleen om kiezersgedrag, maar ook om het vertrouwen van het zittende kabinet en vooral om de populariteit van de politieke leiders! Omtrent de mening hoe betrouwbaar de gegevens zijn, laat ik over aan de beleidsmakers en ook aan de lezers, c.q. de Surinaamse kiezers! Wat de peilingen kort voor de verkiezingen weergeven, verandert van dag tot dag en ze geven heel vaak ook wel een vertekend beeld aan. Dr. Martin Schalwijk ( Nikos ) houdt wel als socioloog frequent opiniepeilingen en hij weet uit eigen ervaringen, dat zijn partij, de DOE onder zijn leiding er bekaaid van af is gekomen.
Het is een veel voorkomend fenomeen en thans het zoveelste bewijs, dat bij de Surinaamse kiezers de ideologie of de partij programma’s geen rol van betekenis spelen. Degene die de noden van de individuele kiezers begrijpt en populair overkomt, krijgt de stem. Morele overwegingen en idealen, zoals democratie, rechtstaat, mensenrechten, persvrijheid, veiligheid, corruptie etc. spelen zich af buiten het gezichtsveld van de gewone kiezer!
Politici moeten het resultaat van de opiniepeilingen niet als norm aanvaarden.
Paul Somohardjo heeft terecht en eerlijk gesteld dat hij zijn eigen peilingen houdt.
De ex-dc van Commewijne, Karta Bink, de lijsttrekker van district Commewijne, zegt dat zij moet afgaan op het resultaat van de peilingen er dan niets meer te halen is in haar kiesdistrict. Concluderend kan worden gesteld, dat deze steekproeven niet echt betrouwbaar overkomen. Men moet zich niet vastklampen aan de huidige peilingen, latere peilingen en kiezers; vooral de zwevende kiezers zullen veel betekenen!
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!