Melkboeren beschuldigen bestuur VSMB van partijdigheid

De boeren verbonden aan de Vereniging van Surinaamse Melkvee Boeren zijn ontstemd over een aantal zaken aangaande de afname van hun koeienmelk. Waar zij moeite mee hebben is dat de Melk Centrale voor het testen van hun koeienmelk het alcohol percentage heeft verhoogd van 70 naar 79%. In het verlengde daarvan vinden zij ook dat de keuringsinstantie de keuring niet onafhankelijk verricht. Volgens de boeren oefent de Melk Centrale wel degelijk invloed uit op de personen die belast zijn met de keuring.
“We weten niet of de mensen die de test verrichten wel kundig genoeg zijn om de test op de juiste wijze uit te voeren”, zegt Bainat Rampersad, melkboer. De boeren hebben graag dat er een onafhankelijk keuringsinstantie in het leven wordt geroepen die de melk zal keuren. De melkcentrale zal in deze alleen melk afnemen.
Naast dit probleem vinden de boeren ook nog dat het bestuur van de VSMB de belangen van de melkboeren niet naar behoren behartigt. Een van de boeren geeft aan dat de voorzitter van het bestuur persoonlijke belangen heeft bij de Melkcentrale, waardoor het hem niet lukt om onpartijdig op te treden. De melkboer in Suriname wordt steeds geconfronteerd met drempels voor productie en levering van melk. Dit resulteert in de afgang van de melkveesector. Steeds meer boeren haken af en het ergste is dat er geen verjonging plaatsvindt in deze sector”, vertellen de boeren. Er is immers geen zekerheid voor een goede toekomst.
Voorzitter Pereira van de VSMB geeft aan dat de boeren de fout bij zichzelf moeten zoeken en niet bij de Melkcentrale. “Ik moet de belangen van de boeren behartigen, en dat doe ik. Ik moet ook de belangen van de Melkcentrale behartigen, want als de Melkcentrale kapot gaat, dan hebben wij geen inkomen meer. De boeren moeten niet denken dat ze rotzooi kunnen leveren en dat de Melk Centrale blindelings alles in ontvangst neemt. Dat kan niet. Ik heb als voorzitter gezorgd voor een strenge keuring met een double check. 4 jaar terug had de melkcentrale problemen met de betalingen. Toen ik voorzitter werd heb ik verandering in gebracht. Ik heb de keuring strenger gemaakt in het belang van het volk en de melkboeren. Nu maakt de Melkcentrale winst en betaalt zij ook alle leveranciers op tijd uit”, was de reactie van Pereira.
Kavish G.

error: Kopiëren mag niet!