Staat wil garant staan voor in Nederland studerende Surinamers

Indien de onderhandelingen naar wens verlopen,zal de Staat Suriname middels een collectieve borgsom de druk op Surinaamse studenten in Nederland kunnen helpen verlichten. Dit haalde minister AshwinAdhin van onderwijs aan tijdens een recente persbriefing. Momenteel betaalt een zelfstandige studerende een borgsom van Euro 10.000 alvorens hij zich kan inschrijven voor een studie. Het gaat in deze om studenten die niet met een studiefinanciering van de Surinaamse overheid in Nederland een studie doen, die in Suriname niet mogelijk is. Bekeken zal worden om als voorwaarde te stellen dat zij middels een contractuele binding verplicht worden om na de studie naar Suriname terug te keren. Zij die vanuit de NOB Suriname wel een studiefinanciering hebben, zijn al automatisch gedekt door de Staat die voor hen als borg fungeert.
Degenen die zelf voor de kosten moeten opdraaien, hebben het heel zwaar. Zij kampen ook met huisvestings- en vervoersproblemen. Verder zal samen met de minister van Onderwijs van Nederland gekeken worden naar een mogelijkheid om de voorwaarden voor Surinaamse studenten om in Nederland te studeren,te versoepelen. Ook zal met de Nederlandse ambassade in Suriname over de regelgeving op dit stuk alsook het proces van visumverlening, en overige kostenaspecten,overleg worden gepleegd. Dit voornemen om de studenten te ondersteunen, zal volgens het Minov moeten leiden tot een toename van hoger kader in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!