Mahawatkhan: ‘Kleine rijstboeren verkopen mest om alcohol te kopen’

‘Er zijn kleine rijstboeren die hun NPK-mest doorverkopen voor de helft van de prijs aan groenteboeren. Met de opbrengst zijn zij alcohol gaan kopen’, zegt rijstmagnaat Leakat Mahawatkhan aan Dagblad Suriname. Recent hebben rijstboeren, zowel grote als kleine, per ingezaaide hectare een zak NPK-mest ontvangen vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Toen aan Mahawatkhan werd gevraagd of ook hij zijn NPK-mest doorverkocht zou hebben, reageerde hij heel gepikeerd. ‘Mensen moeten niet denken dat ik een kleine jongen ben. Die mensen moeten geen nonsens verkondigen. Laat een persoon komen aanwijzen of ik mijn mest heb verkocht, ik vertel hem dan meteen op welke wijze hij verwekt is.’
De rijstboeren hebben een zak blauwkorrel per ingezaaide hectare ontvangen. Mahawatkhan heeft 800 zakken ontvangen op basis van de 800 hectare die hij heeft ingezaaid. De winkelprijs van een zak NPK mest varieert tussen de SRD 120 en SRD 130. Mahawatkhan heeft zelf twee containers moeten inhuren om de lading bezorgd te krijgen. Dit heeft hem in totaal SRD 4.400 gekost. Daarnaast heeft hij voor arbeidskosten en transport SRD 4.25 per zak moeten neertellen. Slechts de grote padieverbouwers hadden financiële verplichtingen opgelegd gekregen, maar voor de kleine rijstboeren was alles gratis.
Mahawatkhan beweert dat de LVV-minister hem ook ermee heeft geconfronteerd dat bepaalde kleine rijstboeren hun NPK-mest hebben doorverkocht. ‘Deze situaties ga je altijd krijgen’, stelt de rijstmagnaat. Zijn lading ligt nog opgeslagen om gebruikt te worden. De blauwkorrel wordt voor de grondbewerking op de velden gestrooid. Daarna is ureum nodig voor de verdere groei van de padie. Mahawatkhan had graag dat hij de compensatie van SRD 480 per hectare ingezaaide padie kreeg. ‘Dan zou ik zelf kunnen bepalen wat ik met dat geld kan doen.’
Voorzitter SPBA onderkent doorverkopen NPK-mest
Dagblad Suriname sprak met de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harrynanan Oemraw. Hij geeft toe dat een deel van de kleine rijstboeren is overgegaan om de NPK-mest door te verkopen. ‘De NPK-mest is te laat binnengekomen’, zegt Oemraw. Een deel van de rijstboeren heeft zijn inzaai al in november van het afgelopen jaar verricht. Voor deze groep is de NPK-mest niet meer functioneel. ‘Dus hebben ze de NPK-mest verkocht om ureum te kopen met dat geld. Dat kunnen ze gebruiken bij hun laatste bemesting.’
‘Indien de NPK-mest op tijd zou aankomen, zou deze situatie zich niet voordoen’, verduidelijkt Oemraw. ‘Want het afgelopen jaar hebben de rijstboeren NPK-mest gekocht met hun huishoudgeld dat ze hadden gespaard. Het is helemaal waar dat een deel van de boeren de NPK-mest heeft verkocht. Mensen moeten weten wat de precieze reden is en de kleine rijstboer niet zomaar beginnen uit te schelden. De rijstboeren hebben al genoeg financiële problemen.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!