A-Combinatie is kapot geslagen door Abop

4 A-Combinatie kapot geslagen door ABOP‘Terwijl de leider van de geelzwarte Algemene en Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop) oproept tot een hechte eenheid tussen Marronpartijen, vindt er een leegloop binnen de A-Combinatie plaats. De A-Combinatie is gefragmenteerd door het opportunistische, hebzuchtige en dictatoriale karakter van de leider van deze combinatie.’ Dit stelt de jongerenraad van de BEP.
‘A-Combinatie die het algemeen belang van de kansarmen moest dienen, maakte plaats voor het eigen belang van Ronny Brunswijk met zijn Abop. Met betrekking tot het streven van AC dat het principe van collectieve doelen in zich leek te herbergen, was een organisatiestructuur ontwikkeld door de BEP, die zeer ondersteunend zou moeten werken naar de gestelde doelen toe. In de organisatiestructuur waren opgenomen het bestuurscollectief (BC) bestaande uit de voorzitters, de secretarissen en de eerste penningmeesters van de deelnemende politieke partijen in het samenwerkingsverband, het kaderberaad (KB) bestaande uit de kaderleden van de diverse partijen en de Centrale Raad-vergadering (CRV), het hoogste orgaan van AC.’
‘Deze structuur is duidelijk gebaseerd op het principe van collectief leiderschap, waarbij er sprake was van een roulerend voorzitterschap van 6 maanden. Dit betekent dat er steeds een jaarplan en in een vergevorderde fase een blauwdruk voor AC zou worden opgesteld, een contourenbeleid dus. De voorzitters en het bestuurcollectief zouden nimmer moeten of kunnen afwijken van dit contourenplan. Het laatste impliceert gelijk dat de partijen BEP, Seeka en Abop zouden samensmelten tot een politieke entiteit met rechtstitel, die altijd in het machtscentrum zou vertoeven, vanwege de bundeling en duidelijke visie.’
Vrees voor collectiviteit
‘De problemen begonnen direct na de verkiezingen van 2005. Het is opgevallen dat het principe van collectief leiderschap duidelijk indruiste tegen de zichtbare individualistische oriëntatie van vooral Ronnie Brunswijk. Hij heeft op meerdere momenten getoond niet binnen de spelregels van het collectivisme te kunnen opereren. Aan de BEP die fel gekant was tegen deze houding van Abop, werd de oorlog verklaard. Verschillende scenario’s werden uitgewerkt door Abop om de BEP klein te krijgen. Pertinente leugens werden verspreid, de BEP-ministers werden openlijk gedesavoueerd binnen de Raad van Ministers, het fenomeen ‘laat is laat’, waarbij de Abop een scenario heeft uitgewerkt om toppers van de BEP (Alendy, Felisi en Waterberg) buiten De Nationale Assemblee te houden, het verraad waarbij Abop ervoor heeft gezorgd dat de huidige DNA-voorzitter nu op de voorzittersstoel zit en het schriftelijk verzoek van Abop aan president Bouterse om BEP uit de regering te zetten. Dit werd bevestigd door Brunswijk in een vergadering te Wan-Hati. De combinatie die eenheid moest propageren onder Surinamers, zaaide niets anders dan haat.’
Lijmpogingen bieden geen soelaas
‘De BEP heeft op verschillen momenten geprobeerd om de geschillen middels het betrekken van het traditionele gezag uit te praten, door persoonlijke gesprekken met de leider van Abop, door hem te vragen niet met vuil te smijten in de media over partijen in de combinatie, maar Brunswijk had daar geen oor naar. Met de verdeel- en heerspolitiek van de NDP zijn Brunswijk, Diko, Pokie, Ajaiso en Prisirie op een subtiele manier gebruikt om AC verder te fragmenteren. Tot ongenoegen van Abop hebben BP-2011 (Linus Diko) en BaasaA (Prisirie) zich aangesloten bij de Megacombinatie. Door deze leegloop binnen AC is de gele partij genoodzaakt ook aansluiting te zoeken bij Megacombinatie. Het mandaat zal zogenaamd worden gegeven op een algemene ledenvergadering van de Abop, die in de komende maanden zal plaatsvinden. In dit geval zal de fragmentatie van A-Combinatie, de trots van de kansarmen, compleet zijn.’

error: Kopiëren mag niet!