‘Staatsbedrijven moeten niet onder druk investeringen plegen’

NPSOp de opo yari vergadering van de NPS hield Sunil Oemrawsingh zijn gehoor voor dat de directies van staatsbedrijven niet onder druk van de politiek investeringen moeten plegen die bedrijfsvreemd zijn. Hij doelde op de investering van Staatsolie die in Surgold participeert en laatstelijk nog 80 miljoen dollar heeft geïnvesteerd na een herschikking met buitenlandse financiële instelling. ‘Staatsolie heeft nimmer in haar strategisch plan geïndiceerd dat zij in de goudindustrie wil investeren’, gaf Oemrawsingh te kennen. ‘Zij heeft in haar missie aangegeven dat zij een energiebedrijf wil zijn.’
De directies van de staatsbedrijven moeten beseffen dat zij een grote verantwoordelijkheid hebben naar het volk toe en dat zij onder druk van de regering financiële middelen stoppen in het Merianproject.
‘De regering en de governor van de Centrale Bank hebben ons voorgehouden dat zij onder andere via obligaties aan fondsen zouden komen, echter hebben zij vanwege wantrouwen in de financiële situatie in ons land dat niet kunnen mobiliseren.’
‘Door arrogantie in haar politiekvoering en rancune heeft de regering de overeenkomst, die onder het Front-regiem met Newmont reeds was bereikt, gestagneerd. Hierdoor zijn de inkomens van Surinaamse werkers ook vertraagd, terwijl nu de mijn al operationeel zou zijn en de werkers met hun inkomen verder in hun leven zouden zijn’, gaf Oemrawsingh zijn gehoor te kennen.

error: Kopiëren mag niet!