Begroting 2015 moet betalingsachterstanden regering wegwerken

Begroting 2015 moet betalingsachterstanden regering wegwerken.1Ricardo Panka zegt dat de goedkeuring van de begroting voor 2015 belangrijk is om de veel besproken betalingsachterstanden van de regering weg te werken. Minister Andy Rusland van Financiën heeft eerder aangekondigd dat de regering een aantal werkbare constructies heeft voorbereid om de betalingsverplichtingen van de Staat geheel dan wel gedeeltelijk in te kunnen lossen. Hij noemt als reden voor de achterstallige betalingen onder meer de teruglopende prijzen van grondstoffen op de internationale markt. “Met deze tegenvaller is de overheid nu genoodzaakt de financiële verplichtingen te rangschikken”.
De MC fractieleider zegt dat de regering voor dit jaar nog steeds gebruik maakt van de begroting van 2014. Die is bij lange na niet genoeg om alle financiële verplichtingen tegenover de gemeenschap na te komen.
De verkiezingen van 25 mei 2015 zullen Suriname ruim SRD 101 miljoen. Echter, op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken is SRD 85 miljoen uitgetrokken. Behalve de SRD 101 miljoen heeft De Nationale Assemblee (DNA) SRD 18 miljoen gereserveerd voor zowel de benoeming en de installatie van een nieuw parlement als de verkiezing en installatie van een nieuwe president en vicepresident. De volksvertegenwoordiger zegt dat aan de hand van het kostenplaatje van de verkiezingen duidelijk wordt aangegeven dat de huidige financiële middelen niet voldoende zouden zijn. Het parlement heeft volgens hem al gelden goedgekeurd voor de pre electorale voorbereidingen. Volgens de fractieleider kan hieruit afgeleid worden dat zonder een nieuwe begroting zaken niet goed aflopen.
Begroting hopelijk in februari goedgekeurd
De regering kan volgens Panka nu bogen op een begroting waarbij dat van 2014 wordt geëxtrapoleerd naar 2015. Er kan volgens hem normaal gewerkt worden, maar zullen er alleen geen uitgaven buiten de begroting gedaan mogen worden. Vanuit een regulatie begroting kunnen de uitgaven achteraf toch worden goedgekeurd. De volgende regering die na 25 mei optreed zal dan met de begroting van 2015 werken. “Dat heeft de NDP ook gedaan toen zij de regeringsmacht kreeg in 2010. Dat is geen novum”, stelt het assembleelid. Panka benadrukt dat er voldoende jurisprudentie aanwezig is op dit stuk en valt alles nog steeds binnen de comptabiliteitswet. Volgens zijn planning moet de begroting in februari zijn goedgekeurd.
FR

error: Kopiëren mag niet!