Arthur Tjin-A-Tsoi: “Wij gaan niet als slapende honden achterover liggen voor de DNA-voorzitter”

NF/NPS-assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi zegt aan Dagblad Suriname dat parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons niet ervan moet uitgaan dat de ‘oppositie als slapende honden achterover zal liggen’. Volgens de parlementariër is de houding van Simons helemaal niet correct als zij aangeeft dat zij niet van plan is om met zowel de coalitie als de oppositie te onderhandelen om een oplossing te zoeken voor het quorumprobleem waarmee De Nationale Assemblee (DNA) vanaf oktober te kampen heeft. “De eis van de oppositie is simpel, haal de Wet constitutioneel hof van de agenda, zet de belangrijkere wetten erop en er wordt gezorgd voor quorum”, stelt Tjin-A-Tsoi. De volksvertegenwoordiger vindt dat de parlementsvoorzitter juist degene is die het parlement de afgelopen drie maanden in een wurggreep heeft gehouden. “Zij kan, maar zij wil niet.” Simons vindt dat voorstellen voor de wijziging van de agenda tijdens de openbare vergadering moet geschieden. Echter vindt Tjin-A-Tsoi, precies als zijn overige fractiegenoten, dat dit zou moeten betekenen dat zij eerst quorum zouden moeten verlenen voor een vergadering waarop de voornoemde wet als eerste agendapunt is opgenomen. “De voorzitter moet niet denken dat zij ons zo gemakkelijk te pakken gaat krijgen”, aldus het DNA-lid.
De pogingen van parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om de oppositie zover te krijgen om quorum te verlenen is vorige week donderdag, na een urenlange onderhandeling, toch misgelopen. Het fractieleidersoverleg heeft twee dagen geduurd zonder een positief resultaat. De huishoudelijke en de openbare vergadering waren uiteindelijk door gebrek aan quorum wederom afgeblazen. Simons vindt het te vergaand dat de oppositie haar opdraagt om een reeds vastgestelde agenda te wijzigen. “Men wil op de stoel van de voorzitter komen zitten. Dat kan absoluut niet”, benadrukt Simons. Tjin-A-Tsoi vindt dat de houding van Simons een rol heeft gespeeld bij het losbreken van de onderhandelingen. De samenwerkende partijen binnen de coalitie hebben volgens hem nu de status van ‘gelegenheidscoalitie’, omdat zij niet in staat zijn om zelfstandig en optimaal voor quorum te zorgen. “De regering geniet ondersteuning van de coalitie en niet van de oppositie. Als de regering de ondersteuning niet meer geniet, moet de regering consequenties trekken uit de geringe of afwezige ondersteuning. De oppositie is altijd aanwezig en ready om te vergaderen, zodra de coalitie ook quorum heeft en ready is’’, reageert de parlementariër. Tjin-A-Tsoi geeft aan dat de huidige coalitie ook dezelfde instrumenten hanteerde als de oppositie bij de vorige regering.
Volgens Simons moet de oppositie rekening houden dat er ook leden zijn die voorstander zijn van de Wet constitutioneel hof. Indien zij mee zou gaan met dat voorstel, zou zij dan dagelijks soortgelijke verzoeken van andere leden op haar tafel krijgen. Het is een feit dat de voornaamste taak van de DNA-voorzitter is om de agenda samen te stellen. Zij behoort daarbij ook steeds onafhankelijk te zijn en zich niet als oppositie of coalitie op te stellen. Het coalitielid Rashied Doekhie is al enige tijd wegens ziekte niet op de vergaderingen. Noreen Cheung is nog steeds uitlandig en Carl Breeveld van de DOE-fractie vertoeft nu ook in het buitenland. Indien Simons nu een vergadering uitschrijft, is het vrijwel zeker dat de coalitie niet op een marginale meerderheid van 26 kan komen. Ook de aanwezigheid van Doekhie zal geen verschil uitmaken en zal de coalitie komen te zitten op 25. Vooralsnog is het kerstreces van het parlement nog niet formeel aangevangen.
FR

error: Kopiëren mag niet!