Jairam kijkt positief uit naar eventuele samenwerking met NPS

Voorzitter Soedeschand Jairam van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF) is positief gestemd over de mogelijke samenwerking met de Nationale Partij Suriname (NPS) onder leiding van Gregory Rusland. Deze zei afgelopen week na afloop van een structurenvergadering in Nickerie dat politieke partijen de mogelijkheid bekijken om samen te werken. Volgens de PVF-topman verlopen de gesprekken op dit moment heel goed en is het vrijwel duidelijk dat een samenwerking mogelijk is. De partij heeft daarom een commissie ingesteld die bezig is na te gaan hoe deze samenwerking eruit zal moeten zien. Hij is in ieder geval bewust van de ontwikkelingen binnen de combinatie van zeven samenwerkende partijen.
De voorzitter van Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), Chandrikapersad Santokhi, heeft eerder aan deze krant gezegd dat het op dit moment uitgesloten is dat nieuwe partijen worden toegelaten tot de combinatie van zeven samenwerkende partijen (VHP, NPS, BEP, PL, KTPI, SPA en DA’91). Volgens Santokhi is de reden hiervoor dat de verschillende posities op de lijsten intussen al verdeeld. Het is wel mogelijk dat ander partijen een billaterale samenwerking met één van de zeven partners aangaan. De samenwerking van de PVF en NPS zal volgens de stelling van Santokhi een bilaterale samenwerking zijn. Jairam zegt dat de keus op de NPS is gevallen, omdat Rusland in de afgelopen periode als NPS-voorzitter getoond heeft capabel en kundig te zijn. Daarnaast heeft hij zich tijdens de vorige regeerperiode goed geprofileerd als minister van Natuurlijke Hulpbronnen. “Het is ook zo dat wij natuurlijk al een tijd toch wel een goede band hebben gehad met NPS en haar huidige voorzitter”, aldus de PVF-voorzitter.
De PVF-voozitter zegt uit te kijken naar de toewijzing van een plek op de lijst van het mammoetblok. “Het is altijd geven en nemen.” Volgens Jairam heeft de partij in de afgelopen jaren duidelijk bewezen een sterke achterban te hebben in zowel Saramacca als Wanica. Hij weet dat zijn partij een toegevoegde waarde zal hebben voor de groene partij.
PVF wil eigen identiteit behouden
Jairam zegt dat de partij ernaar streeft haar eigen identiteit te behouden. Zo zijn in de afgelopen periode ook gesprekken gevoerd met delen binnen de Nationale Democratische Partij (NDP). Volgens de PVF’er waren deze gesprekken gevoerde op grond van het feit dat de PVF enkele jaren samen met de NDP in de oppositie heeft gezeten en er hierdoor altijd een goede verstandhouding is tussen de twee partijen. Halverwege de gesprekken kreeg hij het gevoel dat de paarse partij een bepaalde policy heeft, waarbij zij om te beginnen voorstander is van het opgaan van andere partijen in de NDP. Dit is toen de gesprekken werden stopgezet, omdat de doelstellingen van de PVF veel belangrijker waren. Jairam benadrukt dat het om informele gesprekken ging, waarbij de leiding van de NDP niet aanwezig was.
De langdurige gesprekken met politieke partijen zorgden ervoor dat enkele leden van de partij erop aandrongen om het proces te versnellen. Dit is ook de reden waarom de secretaris van de PVF, Erak Fatehmohamed, onlangs bedankt heeft voor zijn functie. Jairam zegt dat Fatehmohamed steeds erop aandrong om de samenwerking versneld aan te gaan met een partij die bij hem een voorkeur genoot. Volgens Jairam mag geen enkele samenwerking ten koste van de principes van de partij gaan. Vernomen wordt dat Fatehmohamed zich nu aangesloten heeft bij de NDP. Fatehmohamed is bijkans een jaar partijlid en tevens bestuurslid van de PVF geweest. Jairam heeft de jonge politicus eind 2013 tijdens bestuursverkiezingen van de partij voorgedragen om toe te treden tot het bestuur. Volgens Jairam zag hij een capabel mens in Fatehmohamed die mee kon gaan met de basisprincipes van de partij.
De geschiedenis van de PVF wijst uit dat enkele van de grondleggers uit onvrede uit de VHP of NPS waren gestapt. Een groep zag in dat het belang van de landarbeiders en agrariërs op een betere wijze behartigd moesten worden. De toen opgerichte organisatie FAL was niet voldoende om het werk alleen aan te pakken. Daarvoor was politieke macht nodig. Één van de bekende strijders van de partij is oud-voorzitter Jiwan Sital. De PVF is niet een partij die het hele jaar door bezig is met partijpropaganda. Wanneer de verkiezingen voor de deur zijn, wordt de draad weer opgepakt.FR

error: Kopiëren mag niet!