Misdaadpreventiefolders positieve zaak

Het is een positieve zaak van de politie dat ze folders heeft gemaakt om burgers zodanig te informeren dat ze actief kunnen werken aan het voorkomen van misdaden, waarbij ze zelf of buren slachtoffer worden. Deze op preventie gerichte acties moeten echter niet betekenen dat de politie niet willing of niet in staat is om de criminaliteit aan te pakken. Het moet niet zo zijn dat het ministerie van Juspol alle mogelijke manieren aanwendt om de criminaliteit alleen te voorkomen, maar niets om het te bestrijden. De minister die nu aanzit als minister is ‘first and foremost’ een politicus. Elke handeling of nalaten van deze minister is met het oogmerk om de Abop zetelwinst op te leveren. Door de ondervoorzitter van deze partij is beweerd dat het hoogste goed van een vrouw aan haar ‘ondrobere’ ligt en dat ze het zo duur mogelijk moet verkopen, dus aan de hoogste bieder. De minister van Juspol heeft zich niet gedistantieerd van deze uiting en dat wordt wel verwacht van een politicus die ook justitieminister is. Het feit dat de minister het niet nodig vond om zich te distantiëren van die uitspraak of ten minste wat erover te zeggen, geeft aan dat hij er pal achter staat. De Juspol-minister is ‘podiummateriaal’ van de Abop. Tijdens zijn politieke entertainmentsessies wordt er luidop gejuicht, omdat de klanten hopen om blad te ontvangen. Burgers van allerlei pluimage haasten zich naar plekken waar te verwachten is dat de Abop-voorzitter zal verschijnen. Zo vinden mensen die helemaal niet van voetbal houden en het zelfs verachten, zichzelf in een voetbalstadion. Men zet dan een SRD 10 (kaartprijs) in met de hoop een ‘grijs’ of een ‘bruin’ te ontvangen. Is de gulle gever al op de plek, dan probeert men zo dicht mogelijk bij hem te zitten en te pas en te onpas zijn bijnaam te scanderen. Dit is het gedrag welke gestimuleerd wordt door onze Juspol-minister die alle geloofwaardigheid als alles overstijgende justitie- en politieminister mist. Waar deze minister op podia allerlei capriolen uithaalt, was de laatste Juspol-minister van het NF niet eens lid nog van de partij die hem had voorgedragen. Nu moet de burger preventief optreden, en wat ons betreft geloven we graag dat dit niet komt omdat de politie niet kan en mag optreden. Door de afdeling PR/KPS zijn deze folders klaargemaakt. Deze durf die de afdeling heeft gehad, is een voorbeeld en moet vaker aan de dag worden gelegd. De burger moet worden geïnformeerd en kleine handige folders zijn een goed middel daartoe. Ook andere diensten van de overheid moeten geraken tot deze methode van dienstverlening. De folders bevatten informatie over de veiligheid en leefbaarheid in Suriname. Er zijn folders ontwikkeld met informatie over inbraakpreventie, over ‘grooming’ (het lokken van kinderen via het internet) en over huiselijk geweld. Een folder over het voorkomen van berovingen en het minimaliseren van mishandelingen bij een roofoverval moet ook worden ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat de informatie de burgerij zoveel mogelijk bereikt, zijn de folders in folderbakjes op verschillende politielocaties geplaatst. Verder zijn eigenaren van handelszaken per brief om toestemming gevraagd om de folderbakjes met folders in hun bedrijven te plaatsen, zodat de burgers, die als klanten in hun zaak komen, ook aan die folders kunnen komen. Het is zaak dat deze folders ook online worden geplaatst. Bij een vluchtige raadpleging van de KPS-website zijn de folders niet gemakkelijk te bereiken. Wellicht zijn ze er nog niet geplaatst. Ook op de website van het ministerie van Juspol zijn de folders niet te downloaden. Het zal dus voor sommige burgers die niet in de ‘juiste’ winkels gaan een tijdje duren voordat ze achter de informatie komen. Deze folders moeten grif verdeeld worden, ook digitaal via de zogenaamde social media. De burger hoeft niet op zoek te gaan naar schaarse folders. Er moet genoeg zijn voor de burgerij. De burgerij moet aanbevolen worden om de folder te kopiëren en grif door te geven in de eigen familie- en buurtkring.
Het moet in elk geval niet bij deze folders blijven. Een folder over roofmoorden is ook noodzakelijk. Vanuit het ministerie moet een duidelijk beleid uitgaan naar de samenleving toe, bijvoorbeeld als het gaat om de bestrijding van de harde criminaliteit. Van deze minister wordt gezegd dat hij niet in staat is om een duidelijk signaal uit te sturen naar de criminele wereld toe. Deze signalen moeten komen van de minister van Juspol. De kritiek op deze minister is dat hij in zijn functioneren alleen rekening heeft gehouden met zijn achterban. Dat bewijst hij telkens weer wanneer hij opzettelijk aangeeft dat hij lak heeft aan de normen en waarden van de samenleving, zoals het uitdelen van geld aan arme mensen die op de partijvergaderingen aanwezig zijn. De armoede van deze arme mensen wordt door deze minister misbruikt voor politiek gewin. De wijze waarop de arme en soms oude mensen gefixeerd kijken naar het geld spreekt boekdelen. Er zijn religiën die aangeven dat het geven van aalmoezen het liefst niet als propaganda openbaar moet worden gemaakt als garantie dat het niet bedoeld is voor zelfverheerlijking. Het KPS kampt mede met een integriteitsprobleem, getuige het aantal klachten en interne onderzoeken binnen het korps. Recentelijk nog moest een onderinspecteur buiten functie worden gesteld. Het korps moet voortgaan op de weg van het voorkomen van criminaliteit en het minimaliseren van de gelegenheid tot misdaad. Het stuk van de bestrijding is op gegeven moment voor de korte termijn onvermijdelijk. Dat moet het korps niet verwaarlozen.

error: Kopiëren mag niet!