DNA-vergadering vandaag wederom in gevaar

De openbare vergadering die voor vandaag gepland is, loopt gevaar om wederom verdaagd te worden. De ontwerpwet Constitutioneel Hof staat wederom op de agenda, terwijl de twee assembleeleden van Nieuw Suriname een quorumsanctie aan de coalitie hebben opgelegd, omdat zij liever de Dierenbeschermingswet, de Advocatenwet en de wet op de wijziging van het Wetboek van Strafrecht op de agenda geplaatst willen zien. NS-parlementariër Harish Monorath zegt dat zijn standpunt voor vandaag nog steeds ongewijzigd blijft. MC-fractieleider Ricardo Panka zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat de NS’ers niet voor het parlement moeten komen beslissen wat wel of niet op de agenda geplaatst moet worden, omdat dit de taak is van de parlementsvoorzitter.
Panka neemt het NS-assembleelid Harish Monorath kwalijk dat hij zijn beklag in de media gaat doen, terwijl hij nooit aanwezig is op de huishoudelijke vergaderingen of de fractiemeetings waar het besluit voor de agenda wordt genomen. ‘Wanneer de NS’ers afwezig zijn, weten wij niet of zij een bepaalde voorkeur hebben’, benadrukt Panka. Hij zal er alles aan doen om zonder de NS’ers toch ervoor te zorgen dat de vergadering voortgang vindt. De coalitie zit momenteel met krappe 28 zetels. Indien Nieuw Suriname niet meewerkt, komt dat neer op 26. Deze 26 zetels zijn genoeg voor een parlementaire meerderheid, maar het risico zit er dik in dat bij afwezigheid van één lid de vergadering geen voortgang kan vinden. DOE-parlementariër Carl Breeveld verleent wel zijn medewerking bij belangrijke wetsontwerpen. Echter wordt het probleem groter wanneer twee coalitieleden niet verschijnen. De fractieleider vindt dat de afwezige leden vanwege hun afwezigheid ook afstand moeten doen van hun maandelijkse salariëring. ‘Doordat ze stevig staan, doen ze wat zij willen’, benadrukt Panka.
‘Als je niet eens bent, kom het dan in DNA zeggen.’ De MC-fractieleider vindt dat Monorath in zijn hoedanigheid als Deken van de Orde van Advocaten ook betrokken is geweest bij de voorbereidingsfase van de ontwerpwet ‘Constitutioneel Hof’. Echter heeft hij toen op geen enkele wijze zijn misnoegen geuit over deze wet. Wat hij wel volgens Panka heeft gedaan, is enkele vraagpunten op tafel leggen. Naast de Orde van Advocaten zijn de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie ook betrokken. Deze wet is in april 2013 ingediend en was vanaf toen in voorbereiding. ‘Indien er vraagpunten zijn over deze wet krijgt elk lid de kans om dit tijdens de behandeling naar voren te brengen’, aldus de MC-fractievoorzitter. NF-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh zegt heel absoluut dat de coalitie in ieder geval zelf voor de nodige meerderheid moet zorgen. De oppositie zal om principiële redenen wederom niet meewerken aan quorum. Randjietsingh vindt dat deze wet wordt doorgedrukt, zodat voor de huidige machthebbers de ruimte wordt gecreëerd om de Grondwet te kunnen vertrappen.
FR

error: Kopiëren mag niet!