Bouw Wanica ziekenhuis eindelijk een feit

Bouw
Bouw zNa heel lang wachten is de bouw van het Wanica ziekenhuis eindelijk een feit. Het startsein daarvan werd op zaterdag 15 november gegeven. Minister Rabin Parmessar van Openbare Werken benadrukte tijdens zijn toespraak dat de Regering Bouterse/ Ameerali hiermede een langgekoesterde wens van de bewoners van Wanica en de omliggende districten in vervulling zal brengen. We merken ook duidelijk dat de verstedelijking richting het zuiden toeneemt en dat de ontwikkeling in die gebieden een gelijke trend moet aanhouden. Parmessar stelt dat de bouw van het ziekenhuis ook een economische spin- off effect zal hebben. Er wordt niet alleen werkgelegenheid gecreëerd voor de mensen in de omgeving, ook de percelen in de directe nabijheid van het ziekenhuis, nemen toe in waarde. De minister is ervan overtuigd dat met deze ontwikkeling veel meer mensen zich in die omgeving zullen komen vestigen. Voor hem is dit dan ook het begin van de duurzame ontwikkeling van Wanica. Parmessar was bijzonder trots om het feit dat de deskundigen van het ministerie zelf aan de basis hebben gestaan van het ontwerp van het ziekenhuis. Voorheen was het altijd zo dat het werk werd uitbesteed aan dure consultants uit het buitenland. Hiermede wordt ook aangegeven dat het ministerie geloof heeft in het eigen lokaal kader. Het ministerie zal erop toezien dat de werkzaamheden conform het bestek uitgevoerd worden. Het werk is gegund aan Suriname Road en Civil technical company N.V. voor een bedrag van SRD 9.5 miljoen als laagste inschrijver. Dit bedrijf heeft ook het onderkomen van kindertehuis Nos Kasita gebouwd en opgeleverd. In totaal hadden 6 bedrijven zich ingeschreven voor dit project en de bedragen varieerden tussen de SRD 9.5 miljoen en SRD 30 miljoen. Roline Samsoedin, dc van Wanica, merkte evenals Parmessar en de overige sprekers op dat de regering, met de bouw van het ziekenhuis, haar belofte heeft ingelost. Jerrel Rotsburg, Wnd. Directeur van Suriname Road & Civil technical company N.V., verzekerde de aanwezigen dat zij kunnen rekenen op een kundig en technisch goed gebouw. “Het is een Surinaams product en we geloven dat wij samen met de andere stakeholders een prachtig gebouw zullen neerzetten”. Volgens Minister Micheal Blokland van Volksgezondheid wordt het Wanica ziekenhuis een algemeen ziekenhuis waarbij basis specialistische zorg aan de mensen geboden zal worden. In dit geval kan gedacht worden aan interne geneeskunde, kindergeneeskunde, chirurgie en gynaecologie. Ook mensen die herstellende zijn van een operatie kunnen in het verpleeghuis terecht. Minister Winston Lackin van Buitenlandse zaken benadrukte dat de bouw van het ziekenhuis gefaseerd uitgevoerd zal worden. Lackin bedankt een ieder, in het bijzonder Charles Pahlad, die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit project. Pahlad is namelijk een van de voorvechters van dit project geweest en iemand die zijn hart heeft gegeven voor dit project merkte Lackin verder op.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!