Minov en Fols brengen oplossing in kwestie Naschoolse Opvang

De leiding van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling had op maandag 10 november 2014 een gesprek met het presidium van de Fols (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) onder leiding van de president, Marcelino Nerkust, over onduidelijkheden rondom het programma Naschoolse Opvang en Begeleiding (NOB). Minister Ashwin Adhin verduidelijkte de aanpak van het programma en de rol van de leerkrachten “boven de formatie” hierbij. Zowel Adhin als Nerkust zijn het er eens mee dat alle leerkrachten die op de betaalrol voorkomen van de overheid dienen te werken om in aanmerking te kunnen komen voor salaris.
Nerkust is verder voorstander van de komst van een gezamenlijke oplossing met het ministerie. Alle leerkrachten hopen immers bij de indiensttreding na hun sollicitatie, de verantwoordelijkheid over een klas te krijgen. Beide gesprekspartners zijn overeengekomen dat de protesterende leerkrachten zich moeten laten registreren en hun bezwaren aan te geven. Deze zaken zullen individueel worden behandeld. De ruimte is daarom alsnog aan hen geboden om tot en met vrijdag a.s. hun registratie te voltooien en bezwaren kenbaar te maken bij de onderdirecteur van onderwijs de heer Roy Narain.
Met het ontvangen van de FOLS en daarna ook nog de aktie groep op het ministerie benadrukt minister Ashwin Adhin dat er geen sprake is van dwang in deze kwestie. “De twee zaken; enerzijds het optimaal inzetten van leerkrachten boven de formatie en anderzijds het organisatorisch verbeteren van NOB zijn twee verschillende maatregelen die niet onnodig door elkaar gehaald moeten worden. Het raakvlak is dat thans ten behoeve van het NOB programma er weliswaar ook geput word uit de groep leerkrachten boven de formatie; maar dat haalt niet weg dat er genoeg andere mogelijkheden zijn om de mensen in te zetten, ook tussen 8 uur en 1 uur. Het optimaal inzetten van leerkrachten zal te allen tijde nagestreefd worden los van wat er nu gaande is ten behoeve van het NOB programma” aldus de minister. Efficientie is altijd al de benadering geweest en heeft de bewindsman al vanaf zijn aantrede als minister aangekondigd. Het ministerie heeft middels de bovengenoemde maatregelen al gepresteerd om intussen al 256 van de 850 leerkrachten optimaal in te zetten, die al jaren niet een optimale en volwaardige betrekking hadden in het onderwijs.

error: Kopiëren mag niet!