BEP installeert kernen te Santigron

Bep installeert kernen te Santigron.1Op zondag 19 oktober heeft de BEP een bezoek gebracht aan Santigron. Bij deze gelegenheid heeft partijvoorzitter Celsius Waterberg het afdelings- en jongerenbestuur van Wanica, evenals twee kernen (Nieuwe Grond en Welgedacht A, B en C) geïnstalleerd. Voorafgaand aan de installatie nam hoofdbestuurslid en parlementariër Ronny Asabina in zijn spreekbeurt een duik in de rijke, veelzijdige en unieke geschiedenis van het dorp Santigron. Onder meer gaf hij aan dat Santigron niet alleen het enige florerende Marrondorp in het district Wanica is, maar aanmerkelijk veel stammen en lo’s herbergt. Onder luid applaus is zijn zienswijze ontvangen dat Santigron alle ingrediënten bezit om te transformeren tot een modern Marrondorp dat als model kan fungeren voor het totale binnenland.
Asabina ging in op de sociale wetten, waarvan de Wet Nationaal Basiszorgverzekering in uitvoering is. Hij riep het gehoor op alle stappen te nemen om te komen tot een duurzame, betaalbare, uitvoerbare, transparante en stuurbare algemene zorgverzekering voor alle burgers te ondersteunen. In dit kader gaf hij aan dat investeren in de gezondheidszorg, investeren in de toekomst van een volk is. Hij stond stil bij de impact van de sociale wetten op het midden- en kleinbedrijf, inclusief de informele sector die ook het meest met deze wetten moeten dealen. Deze bedrijven creëren en vertegenwoordigen een groot deel van de werkgelegenheid in de samenleving en brengen in belangrijke mate armoede omlaag.
Asabina gaf aan dat de voorwaarde om het sociaal beleid effectief en efficiënt uit te voeren, maar vooral te monitoren en waar nodig aan te passen, is te beschikken over betrouwbare statistieken. “Wij mogen geen wrange vruchten plukken en consumeren, wij kunnen ons dat niet permitteren. Wij moeten misstappen zoveel mogelijk voorkomen, wij moeten niet gaan voor lapwerk of populisme. De uitvoering van het beleid mag niet als een kaartenhuis in elkaar vallen”.

Een tapkraan voor het hele dorp

Paul Misdjan, hoofdbestuurslid van de BEP in Wanica, hekelt het feit dat politieke tegenstanders het bespelen en aanwakkeren van etnische sentimenten als wapen hanteren met als doel de BEP negatief bij de achterban en de samenleving af te schilderen. Deze manier van propagandavoering vindt hij verwerpelijk en afschuwelijk. Hij vroeg zijn gehoor daarvoor te waken. Juist de politieke tegenstanders die thans hard schreeuwen dat er niet met bepaalde politieke partijen samengewerkt moet worden, maken zich klaar om precies het tegenovergestelde te doen, deelde hij mee.
Eén van de problemen waarmee het dorp Santigron op dit moment kampt, is drinkwater. Er is wel leidingwater, er is slechts één tapkraan voor het hele dorp. Om aan drinkwater te komen moet men van watertanks, waterputten of rivierwater gebruik maken, zo niet afstanden afleggen om deze kraan te bereiken. Op de partij werd het beroep gedaan hen met dit probleem te helpen. Misdjan vroeg de twee aanwezige BEP-DNA-leden dit probleem verder onder de aandacht van de verantwoordelijke autoriteiten voor de watervoorziening te brengen en te vragen naar een oplossing.
Voorzitter Celsius Waterberg, BEP-presidentskandidaat, werd met luid applaus begroet door de kernen van Wanica. Hij somde tal van verdiensten van de BEP. “Als je wil dat het grondenrechtenvraagstuk wordt opgelost, alsook de toegang tot en bereikbaarheid van kwalitatieve goede en betaalbare algemene zorgverzekering, onderwijs voor de samenleving en voldoende artsen voor de gezondheidszorg, moet BEP regeerverantwoordelijkheid krijgen.” In dit kader verwees hij naar het aantal van ruim 60 medische studenten die tijdens zijn ministerschap naar het buitenland zijn verzonden waarvan intussen een aantal reeds met een bul op zak is teruggekeerd. De bedoeling was om deze artsen in te zetten in de ziekenhuizen en poliklinieken die waren geprojecteerd tijdens zijn ministerschap in heel Suriname. Hij kon niet nalaten van de gelegenheid gebruik te maken om het goed opgekomen publiek voor te lichten over chikungunya en ebola.

error: Kopiëren mag niet!