DNA-leden niet bereid tot correctie achterban

Politici in Suriname zijn er niet toe bereid om onvolwassen delen van de bevolking, die geen rekening houden met regels, te helpen opvoeden. Men stuurt erop aan dat deze delen van de bevolking als speciale burgers worden behandeld. Als er wat in hun contreien scheelt, dan zijn de grondwettelijk ingestelde politie en militairen en andere door de president ingestelde instituten niet waardig genoeg en te laag om de zaak aan te pakken. Het is schandalig dat dan steeds de president wordt opgeroepen om problemen op te lossen. Daarmee toont men dat men geen benul heeft wat de taken van de president zijn en dat hij geen stamhoofd van een gehucht is. Er zijn burgers die in hun goudkoorts zelfs dammen, die in relatie staan met de grote stuwmeerdam, niet ontzien. Rondom de dam wordt er illegaal goud gegraven, hetgeen gevaarlijk is voor de veiligheid. Er zijn risico’s dat de dam schade oploopt. Schade aan de dam kan een catastrofe betekenen voor Suriname. De zaak is enige weken terug door betreffende bedrijven en de Commissie Ordening Goudsector (OGS) aan de orde gebracht. Er is toen verteld dat de goudzoekers weten dat ze illegaal bezig zijn en dat hun activiteiten de dam kunnen ondermijnen. Men speelt een kat-en-muis-spelletje met de autoriteiten. Men laat zich ontruimen om dan weer terug te keren wanneer de autoriteiten terug zijn naar hun fysieke posten. Er zijn regio’s in Suriname waar het gezag van de politie, het nationaal leger en andere instituten niet worden geaccepteerd. Zijn deze burgers in de stad dan wil men hetzelfde gedrag in de wijken voortzetten waar men gegroepeerd met elkaar blijft en elkaar negatief blijft beïnvloeden. Men schiet op de politie, men bekogelt de politie en men vernielt eigendommen van de Staat. De regering is op de hoogte van deze zaken en heeft tot nog toe nagelaten om structurele maatregelen te treffen. DNA-leden en politieke partijen die hun politieke mandaat in het binnenland halen vanwege de tribale netwerken, die zijn geen partner van de regering om de discipline in het binnenland te brengen en het wettige gezag te rehabiliteren. Integendeel levert men een bijdrage door het gezag van de politie en wettelijk ingestelde instituten te desavoueren en steeds een oproep te doen op de president. De president moet deze keer duidelijk stellen dat er instituten zijn in het land, waarvan het gezag door de bevolking moet worden geaccepteerd. Hij moet niet meewerken aan het desavoueren van het gezag van de wettelijk aangestelde wetsdienaren. Aan de ene kant zal het precedenten scheppen, aan de andere kant wordt er dan met twee maten gemeten en zal ten derde het gezag van de politie duidelijk schade ondervinden voor toekomstige gevallen. Voorts lijkt het erop dat dit deel van de bevolking met intimidatie en met bedreiging van de openbare orde en rust, altijd een afwijking van de normale regels afdwingt. Waarschijnlijk is de oproep aan de president een strategie in deze aanloop naar de verkiezingen, die gaat werken wanneer de president weigert om het gezag van de politie en de OGS te desavoueren. Dat men met een zaak met een nationale dreiging zover wenst te gaan, is totaal af te keuren.
De OGS heeft de zaak aangekaart en het is duidelijk naar voren gekomen dat de OGS getracht heeft om de ontruiming te bewerkstelligen. De president heeft geen bezwaar geuit tegen de bevoegdheid die de OGS gebruikte om het gebied te ontruimen. Elke structurele oplossing zal beginnen met een ontruiming van het gebied, omdat er wat dat betreft geen concessie kan worden gedaan. De stuwmeerdam kan onder geen beding verder in gevaar worden gebracht. Dat goudzoekers gewend zijn om risico’s te nemen voor goud en daarbij onverantwoord te handelen, blijkt uit de wijze waarop zij de dood vonden toen afkalvingen plaatsvonden. De goudzoekers zijn vanwege hun illegaliteit en het gevaar dat ze creëren voor de gehele bevolking niet in de positie dat men blijft totdat men een geschikte plaats krijgt om goud te gaan graven. Het DNA-lid beaamt dat er gevaar is en dat de mensen illegaal zijn, zoals de OGS dat stelt. Maar er is meer dan wat de OGS vertelt, zegt dit DNA-lid, maar ze faalt om het volledige nieuws te brengen. Nu wil men dat de president bemiddelt met de Suralco en Iamgold, zodat deze burgers in het concessiegebied weer gedoogd worden. De multinationals zijn niet verplicht om derden in hun concessiegebied te dulden, vooral omdat men geen grip heeft op de praktijken van deze goudzoekers in termen van veiligheid en milieu. Wat overigens wel vreemd klinkt, is dat de OGS zegt dat niet de president maar zij moet bemiddelen en dat de goudzoekers met haar moeten komen praten. In het kader van de landrechten van inheemse en tribale volken moet benadrukt worden dat in de tribale levenswijze er geen plaats is voor goud zoeken en het milieu vernietigen. Daar gelden er andere middelen van bestaan die niet onder druk staan. Er zijn andere gronden aangewezen aan de illegale goudzoekers, maar dat is afgewezen door de goudzoekers. Men zou geen geld en materiaal hebben om op die plekken goud te graven en de plaatsen zouden ver zijn. Het DNA-lid zegt dat de regering concessies uitgegeven heeft in de buurten van de leefgebieden van de goudzoekers. Het DNA-lid komt bedreigend over wanneer ze zegt dat de zaak uit de hand zal lopen. De zaak wordt op de spits gedreven kennelijk om politiek voordeel uit te halen. Bovendien wordt beweerd dat politici voordeel hebben. Nadat het gevoelige gebied is ontruimd, kunnen de goudzoekers met de OGS en de ministeries van NH, RGB, LVV en TCT zoeken naar oplossingen voor korte en middellange termijn. Wat dit laatste betreft, zijn duurzame landbouw en toerisme in coöperatief verband een optie.

error: Kopiëren mag niet!