Kaderleden VHP-Nickerie worden getraind

Over ruim 225 dagen genomen gaan de Surinaamse kiezers voor de zevende keer na 1980 naar de stembus. Alle politieke partijen bereiden zich voor op de komende verkiezing, welke op maandag 25 mei 2015 gehouden zal worden. Het district Nickerie was in het verleden het politieke bolwerk van de VHP. De afgelopen jaren heeft ook deze politieke partij aardig wat concurrentie gehad. Geen nood, zegt men vaak. Waar zaken minder goed gegaan zijn, moet men ook bereid zijn correcties aan te brengen. In dat licht worden kaderleden van de VHP-Nickerie, de komende drie weken getraind om goed voorbereid de politieke strijd aan te gaan. De deskundige (trainer) Jay Pahladsingh, (geboren en getogen Nickeriaan), heeft zich bereid verklaard in drie à vier weken de nodige kennis, ervaring en vaardigheiden over te dragen aan de kaderleden van de VHP-Nickerie. Deze kaderleden zullen uiteindelijk het politieke veld moeten intrekken om de kiezers te mobiliseren voor de nieuwe politieke combinatie.

De nieuwe combinatie is goed voor drie à vier zetels

Op basis van mijn rekenkundige analyse kan de nieuwe combinatie (VHP, NPS, PL, KTPI, BEP, DA-91 en SPA) met een geringe inspanning drie zetels behalen. Als zaken goed voorbereid worden en alle neuzen in een richting kijken, is deze Nieuwe Combinatie in staat zelfs vier zetels te behalen in Nickerie. Alle individuele partijen van de Nieuwe Combinatie moeten zich volledig inzetten. Het kiezersvolk popelt naar Change. In 2000 had het Nieuw Front ( VHP, NPS, PL en SPA) in Nickerie 7.698 stemmen behaald (45,84 % van de 16.793 goed uitgebrachte stemmen). Met 45,84% van de stemmen behaalde het Nieuw Front in 2010 vier zetels in Nickerie.
In 2010 had het Nieuw Front 4.789 en de PL (VA) 2.835 stemmen behaald in Nickerie. Zuiver rekenkundig bekeken hadden deze twee partijen (combinaties ) in totaal 4.789 + 2.835 = 7.624 stemmen behaald. Met het vertrek van Harriete Ramdien (1.559 stemmen), dokter P. Lachman van NS (2.235 stemmen ) en de KTPI (910 stemmen) uit de Megacombinatie, heeft de Megacombinatie zuiver rekenkundig bekeken een terugval van 1.559+ 2.235+ 910= 4.704 stemmen gehad. De grote Megacombinatie van 2010 zal zuiver rekenkundig bekeken(bij ongewijzigd kiezersgedrag) een terugval van 8.880 – 4.704 stemmen = 4.176 stemmen krijgen. Met 4.176 stemmen haalt de Megacombinatie in Nickerie niet meer dan één zetel.
De heer Jay Pahladsingh is een expert ( jarenlang trainingen gegeven in Nederland) om mensen bij elkaar te brengen, waardoor zij makkelijk in een teamverband kunnen samenwerken (teambuilding). De VHP-kaderleden in Nickerie hebben nu een gouden kans gehad om deze training te volgen. De eerste bijeenkomst (training) was op maandag 6 oktober 2014, in het partijcentrum van de VHP aan de Wilhelminastraat. De bedoeling is ook dat de opgedane kennis op het politieke veld wordt toegepast. Niemand is oud en geleerd om wat bij te leren. De politiekvoering anno 2014/2015 is heel anders dan 20 jaren terug. De kritische kiezers willen meer weten; zij willen over de economie van het land praten; zij willen praten over het beleid van de regering; zij willen over de landbouw, veeteelt en visserij praten; zij willen weten welke leiders richting gaan geven aan de ontwikkeling van het land.
De kiezers van 2014/2015 hebben snel door wanneer machthebbers met populistische beloften komen; de kritische kiezers willen geen leiders meer hebben die nationaal en internationaal zeer negatief geboekt staan. De kritische kiezers willen geen banale praatjes horen van leiders die veel beloven en weinig presteren en geen respect hebben voor politieke opponenten. De kritische kiezers willen geen leiders hebben die schaamteloos gezinsleden van politieke opponenten in de media bespreken. Deze politieke leiders worden door hun politieke baas niet gecorrigeerd. De tijd van ‘change’ is aangebroken en nieuwe politieke leiders zullen op 25 mei 2015 het politieke roer moeten overnemen in Suriname. Om die ‘change’ te brengen, moeten kiezers en kaderleden goed gevormd en voorgelicht te worden. Een training aan kaderleden van de VHP-Nickerie zal de strijdvaardigheid en de teamgeest vergroten. Elke kiezer moet een ding goed begrijpen. “Wij zijn elkaars politieke opponenten, maar wij zijn geen politieke vijanden van elkaar”.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!