Verklaring Agrarische Raad VHP bij Wereldvoedseldag

16 oktober werd op initiatief van de FAO (Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties), door de VN uitgeroepen tot Wereldvoedsel Dag, met elk jaar een ander thema. Dit gebeurt sinds 1981. Ongeveer 150 landen doen hieraan mee door het organiseren van activiteiten en conferenties. Rond de 840 miljoen mensen wereldwijd lijden honger en/of hebben geen schoon drinkwater en er sterven dagelijks ongeveer 24 duizend personen als gevolg hiervan. Van dit aantal zijn rond de 18 duizend kinderen onder de 5 jaar. Dit, ondanks het feit dat er voldoende voedsel geproduceerd wordt.
Het thema voor Wereldvoedsel Dag voor dit jaar is ‘Family Farming’.
Family farming oftewel gezinslandbouw is de eerste vorm van voedselcultivatie. Dit heeft ook onder meer voor gezorgd dat de mens langzaam van een nomadisch bestaan is gegaan naar een bestaan met vaste verblijfplaats. Het hele gezin was betrokken bij de productie van voedsel: landbouw, veeteelt en visserij en vaak een combinatie hiervan. Met de ontwikkeling van de mens zien we specialisatie optreden en om de houdbaarheid en handelbaarheid van voedsel te vergroten en ontstaan voedselverwerkingsbedrijven en voedselverwerkingsindustrieën.
In Suriname hebben we gezien dat family farming een heel belangrijke plaats heeft ingenomen en nog steeds inneemt, hoewel het sterk afneemt bij de productie van voedsel. Het hele gezin is betrokken en neemt deel aan de productie van voedsel. De productie van voedsel voor in eerste instantie het gezin zelf is langzaam overgegaan in productie van voedsel voor de samenleving en export. Met de intellectuele ontwikkeling van de mens zien we ook in Suriname de keuze voor andere middelen van bestaan toenemen en mede door de afname van de gezinsgrootte maken we een sterke afname van de family farming mee. Steeds minder gezinnen doen mee aan family farming. In de Caricom is inhoud gegeven aan de Wereldvoedsel Dag van de VN door het organiseren van een succesvolle internationale Agrarische Conferentie, met als thema ‘Family Farming’. Dit heeft een week geduurd. Met dit thema hoopt de VN de gezinslandbouw weer een belangrijke plaats te geven. Vooral voor de ontwikkelingslanden is dit van groot belang.
De wereld wordt geconfronteerd met een sterke toename van de wereldbevolking, die gevoed zal moeten worden door een steeds kleiner wordende groep van voedselproducenten. Ook de invloed van de global climate change in negatieve zin zullen voor grotere problemen voor goede en veilige voedselvoorziening zorgen. Mede in dit kader is het van belang goede en voldoende aandacht te schenken aan de productie van goed en veilig voedsel en hierin zullen vooral de overheden moeten voorgaan. Voor ons land kan deze situatie een kans betekenen om een belangrijke bijdrage te leveren voor voedselproductie, aldus de Agrarische Raad van de VHP. De Agrarische Raad van de VHP roept de Surinaamse samenleving en de Surinaamse overheid op hieraan invulling te geven en wenst u een goede en bezinningsvolle Wereldvoedsel Dag toe.

error: Kopiëren mag niet!