Sportcolumn: A tori faya!

De samenleving walgde van het feit dat de terechte straf welke aan recidivist Brunswijk was opgelegd, in hoger beroep is kwijtgescholden. Daags daarna mocht de 53 jarige enfant terrible der republiek aantreden tijdens de Presidents Cup om zich wederom belachelijk te maken. Hoe kan een opa van 53 jaar die bewezen heeft geen democraat te zijn en middels wapengekletter zich gevestigd heeft bij de hossel-elite, aantreden in de hoogste voetbalcompetitie van dit dorp. Hij heeft het idee dat hij een record aan het vestigen is, maar het is lachertje. We moeten niet vergeten dat hij en zijn comparanten in het parlement ook het wereldrecord in handen hebben van geen quorum verlenen. Voor deze man, Romeo Bravo, heb ik totaal geen respect. Ik zal het ook nooit hebben vanwege zijn verleden en vanwege het feit dat ik vind dat de decadentie van de jeugd op en naast de sportvelden voor een groot deel toe te schrijven is aan zijn afwijkend gedrag. Ik merk dat mensen bang voor hem zijn; waarom eigenlijk? Zie maar dagelijks hoeveel mensen in de wereld het leven laten in hun rechtmatige strijd voor vrijheid, door de verbale strijd aan te gaan tegen dictators en krijgsheren. Het leven heeft totaal geen betekenis als mensen gebukt gaan onder fratsen van gasten die middels fysiek geweld en chantage hun wil aan de meerderheid willen opdringen. De wereld is rap veranderd; jammer dat in Suriname zoveel gasten nog steeds rondlopen met het idee dat de stel- en spelregels der beschaving niet voor hen gelden. Ik staaf het vorige door te stellen dat een ware burger, ondernemer en politicus degelijk rekening dient te houden met de gevoelens der samenleving. Als iemand beschaafd zou zijn, al was zijn straf in hoger beroep kwijtgescholden, zou hij op eigen initiatief, ook wegens zijn bejaarde leeftijd (voor de sport), zich moeten terugtrekken als voetballer in de Presidents Cup. Zijn meedoen is ook een grove belediging jegens die jonge voetballers die fel trainen maar toch plaats moeten maken voor een logge walvis. Als Brunswijk zo graag wil voetballen kan hij dat overal doen bij de vele veteranencompetities. Men is bezig om spelers uit Nederland te polsen om voor Suriname uit te komen. Met zulk een afwijkend gedrag zal geen prof het in zijn hoofd halen om voor dit dorp uit te komen. Ze hebben ook sponsoren die niet graag met mensen in zee gaan die een internationaal arrestatiebevel op zak hebben en zich gedragen als krijgsheren en die zich door het onwetend deel van het volk oh zo graag laten verheerlijken. Meneer Brunswijk zal nooit verbeteren; en daarom zou de SVB naar mijn mening ook rekening moeten houden met de gevoelens van de samenleving. Wie gaat naar een potje voetbal kijken om bedreigd, vernederd, en racistisch uitgescholden te worden. Oproepen tot boycot heeft geen zin, want de realiteit leert dat er maar een handjevol betalende supporters zijn die de meeste wedstrijden op het hoogste niveau bezoeken. Ik ben heel pissig op de SVB en ook haar blindedarmen van het Tuchtcollege voorgezeten door die gladjanus Keshopersad, ik ben zijn achternaam kwijt; hoe zal dat komen. Woensdag heb ik gemeend, gezien de vele vragen uit de samenleving in mijn richting, om een aantal vragen per mail voor te leggen aan de voorzitter van de SVB, John Krisnhadath. Een aantal daaruit pen ik neer. Meneer Krishnadath staat u echt achter het besluit van uw bestuur om Brunswijk zijn straf kwijt te schelden. “De schorsing zoals opgelegd door de tuchtcommissie is in hoger beroep kwijtgescholden. Brunswijk is wel gestraft voor zijn gedrag en onbehoorlijk taalgebruik. Wat mij doorgegeven is, dat Riedewald het gedrag van Brunswijk heeft uitgelokt door hem voor ‘ Njuka waarom blijf je niet in je bos’, uit te schelden. Dit was in de allereerste zitting (los van Brunswijk) al naar voren gebracht toen wij Adely, die in die zelfde wedstrijd een rode kaart had gekregen, hoorden in zijn verweer op de verkregen rode kaart. Adely vertelde toen dat hij Riedewald racistische opmerkingen hoorde maken richting Brunswijk en zijn bank en hij probeerde vanuit zijn bank de scheidsrechter daarop te wijzen en te corrigeren. Scheids Dolainy gaf hem vanuit het middenveld een rode kaart hiervoor. Aan Adely hadden we gevraagd wie zijn bewering kon staven en hij zei dat hij dat niet weet, maar hij dacht misschien dat de speler die moest invallen en op de middenstip stond het geheel gehoord moest hebben”. Dit verhaal is ene klucht! Niemand heeft dat gehoord, maar Suriname heeft wel de scheldkanonnades van Brunswijk gehoord; de ‘mpp’ vlogen ons om de oren. Ik denk dat Desney Romeo nog steeds nachtmerries van krijgt.
“In een apart verhoor op zijn verweer beweerde Brunswijk het zelfde en gaf toe dat hij fout was dat hij in reactie daarop uitgescholden had. Brunswijk ontkende gespuwd te hebben”, zegt de voorzitter. Kolder zeg ik; er is meer aan de hand! Mensen die Riedewald kennen weten dat hij een aangename Salesman is, maar absoluut geen held. Wie in Suriname durft nou Brunswijk uit de dagen; vraag het maar aan Rashied Doekhi. Over de racistische uitlatingen kunnen we kort zijn; niemand heeft dat gehoord en tegenwoordige wordt door velen die de heer Brunswijk als een held zien, het woord ‘Njuka’ verheerlijkt. Wat moet ik dan zeggen; ik ben me hele leven lang ‘koeli’ genoemd; wat zal de SVB doen als straks een heleboel klachten bij ze wordt gedropt van voetballers daar ze voor koelie zijn uitgemaakt. De heer Brunswijk zijn gedrag bij de begrafenisplechtigheden van Gramang Aboikoni spreekt boekdelen; toen hij aan de haal ging met heilige lichaamsdelen van vrouwen. Hij mocht vrouwen keuren zoals keurmeesters koeien keuren bij het abattoir. Dit noemt men ‘cheap’ gedragingen die wellicht in de bossen gangbaar zijn, maar elke vorm van beschaving van een moderne maatschappij (civil society) missen. Ook als we kijken naar het beleid door zijn ministers op Sociale Zaken en Justitie en politie kunnen we niet zeggen dat men delen van de samenleving niet voortrekt. We hebben ook het geluidsfragment welke werd oorgeschoteld aan ons door Desney Romeo, mogen horen; dat spreekt boekdelen! De directeur van het gekkenhuis, Mathoera, heeft het vermeend spuugincident aan het geweten van Riedewald en Brunswijk overgelaten. De vraag is of Mathoera en Brunswijk een geweten hebben. Opmerkelijk was een zin in het besluit om de straf kwijt te schelden: en gaan over tot de orde van de dag. Wat is dit nou! Het besluit is door Mathoera en de heer Mankoe getekend. Is Mathoera bang gezien de zeer machtige positie van Brunswijk in dit kabinet dat hij net als toen, jaren thuis geparkeerd zal worden? Is de heer Mankoe bang dat hij zijn mooie baan bij het ministerie van Juspol gaat kwijtraken, gezien het feit dat naar mijn mening de slechtste minister ooit aldaar post heeft gevat en hij een lakei is van Brunswijk. Zijn deze heren niet politiek geregeld? Is uw bestuur omgekocht, vroeg ik aan de voorzitter.” Voor zover ik weet heeft Brunswijk nooit een cent in de verkiezing gestoken”. Maar hij gaf wel toe dat Brunswijk geëist had dat twee mannen van hem in het bestuur moesten plaatsnemen, waarvan een als secretaris (Abia en Poetisie), wilde dit bestuur rekenen op zijn steun. Ik vind dat hierdoor omkoping/ beïnvloeding van het besluit niet uitgesloten is. “Mij heeft Brsunwijk nooit iets gevraagd of opgedragen; de relatie is altijd zakelijk geweest”, aldus de voorzitter. Hoe staat u tegenover het feit dat een opa van 53 jaar meedoet aan de Presidents Cup; moet er geen leeftijdsgrens komen? “Ja leeftijd, ik vind het ook maar niets, maar als de regels er niet voor zijn, zoals zovele regels er in mijn ogen moeten zijn, zit je ermee. Die regels kunnen maar niet komen vanwege belangen en je moet de meerderheid op een vergadering krijgen. Vaak zijn het dezelfde mannen die je hierover in de krant euvel duiden, de vergadering hierover tegenwerken”, aldus Krishandath. Ik vroeg hem ook of hij geen rekening houdt met de gevoelens die leven in de samenleving. “Ik kan geen rekening houden met gevoelens in de maatschappij, als ik op basis daarvan oordeel, is de volgende stap, en dat blijkt uit de geschiedenis, dat men naar de Rechter stapt (groene tafel) en dan ben ik weer de gebeten hond, want ik verlies gegarandeerd met wat ik krijg om mee te werken”. Mijn mening is dat het van durf zou getuigen als de voorzitter dat wel zou doen; wij zouden dan achter u staan en pennen dat u tenminste ballen hebt getoond! Wat is de rol hierin geweest van Keshopersad wiens achternaam mij nog steeds in ontgaan. De voorzitter kon mij vertellen dat hij Kesho wel heeft aangesproken over het feit dat hij niet werkt met wat op papier staat. “Hij belt scheidsrechters en vraagt hoe zaken zijn verlopen en velt op basis daarvan met zijn team een oordeel. Begrijpelijk overigens , omdat de rapportage niet altijd duidelijk is. Maar het plaatst ons voor problemen als men in hoger beroep gaat”. De advocaat van Brunswijk is mijn vriend Harish Monorath en die heeft de voorzitter erop gewezen dat wanneer men wordt opgeroepen voor verhoor door het Tuchtcollege men aan het eind van het verhoor een getypt vonnis moet overhandigen en dat is blijkbaar niet gebeurd. De conclusie volgens de advocaat, overigens terecht, is dat mogelijk de strafmaat vooraf is besloten. Ik vroeg hem tot slot of hij heeft overwogen zijn functie als voorzitter neer te zetten; daarop heb ik nog geen antwoord gehad. Wel kan ik u vertellen dat het flink rammelt binnen het bestuur; er zijn twee kampen en mij is ter ore gekomen dat de heer Waldo er de brui aan wil geven. Gezien alle commotie zou het een zeer verstandig besluit zijn! Op mijn vraag wie het bedrag heeft opgeschroefd naar $25.000 heb ik ook geen antwoord gekregen. Naar mijn mening is Riedwald de gebeten hond; een hardwerkende Surinamer die echt niet de strijd zal aangaan met gasten die hem letterlijk kapot kunnen maken. Gaat u na wie allen zitting hadden in het hoger beroep van Brunswijk, dan zult u vanzelf concluderen dat het stuk voor stuk charlatans zijn! Dit dames en heren kan de SVB ons niet aandoen. Er is veel meer tori om aan u voor te schotelen, maar dat doen we volgende week, mits ik Chigungunya oploop of door toedoen van malloten in een ziekenhuis beland, of men ‘nagna paml wi de go’voor mij moet zingen. [email protected]

error: Kopiëren mag niet!