Verzekeringsmaatschappijen gaan goede tijden tegemoet

Met het intreden van de Wet Nationale Basiszorgverzekering (WNB) vandaag zal menige verzekeringsmaatschappijhouder vermoedelijk een grijns op het gezicht vertonen. Nu elke burger in Suriname verplicht een ziektekostenverzekering moet hebben, zullen de verzekeringsmaatschappijen het bijzonder druk krijgen. Elke maand zullen ze vooraf grote sommen geld ontvangen. Het feit dat ze het geld vooraf ontvangen, dus voordat zij betaald hebben voor eventueel verleende diensten, creëert voor de verzekeringsmaatschappijen de mogelijkheid om het ontvangen geld anders te besteden of te beleggen. Zoals het ernaar uitziet, hanteren alle verzekeringsmaatschappijen de door de wet vastgestelde tarieven. De dekking is daarbij ook geheel conform de wet. Hierdoor is concurrentie tussen de verzekeringsbedrijven, voor wat betreft de basisvoorzieningen, uitgesloten.
De premies voor de verschillende leeftijdscategorieën zijn expliciet in de wet genoemd: 0-16 jaar SRD 55, 17-20 jaar SRD 75, 21-59 jaar SRD 165 en 60 jaar en ouder SRD 240. Uit de wet blijkt niet dat er vooraf een medisch onderzoek zal worden gedaan en dat de premienemer geweigerd kan worden, vanwege extra grote risico’s. Afwijkende premiebedragen zijn niet toegestaan voor dit type basiszorgpakket. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden hun klanten wel het alternatief voor het sluiten van een verzekering met een pluspakket. Dit is een basis(zorg)pakket met toevoeging. Hiervoor betaalt een consument een premie die hoger ligt dan die van het basispakket. Assuria heeft pluspakketten gebaseerd op ligklasse. Het basiszorgpakket biedt standaard een 3de klasse ligging. Met een pluspakket bij Assuria (met bijbetaling) kunt u kiezen voor een tweede of eerste ligklasse.
Ook Self Reliance biedt vanaf vandaag de mogelijkheid voor een pluspakket. Daar was men gisteren nog bezig de laatste hand te leggen aan het samenstellen van de pakketten en het bepalen van de premiehoogte voor de pluspakketten. Het SZF, die ook de optie van pluspakketten heeft, zegt, in de persoon van Annemarie Sanches van de PR-afdeling, dat ook in dit bedrijf nog een heleboel geregeld moet worden. ‘We bevinden ons in een overgangsfase. We zijn bezig te kijken hoe we invulling moeten geven aan zaken en proberen waar nodig oplossingen te zoeken. Er zijn nog veel onduidelijkheden. Ik neem aan dat alle verzekeringsmaatschappijen nu hetzelfde meemaken’, aldus Sanches.

error: Kopiëren mag niet!