Van korps naar kabinet: Korpschef tevreden met functioneren Gangaram Panday

korps
korpKeshopersad Gangaram Panday heeft na ongeveer 33 jaren het Korps Politie Suriname (KPS) gediend te hebben, gisteren afscheid genomen van zijn oude werklocatie, het Bureau Nieuwe Haven, alwaar hij de functie van Chef van Dienst (CvD) bekleedde. De ressortcommandant, hoofdinspecteur Lesley Geldorp, bedankte Gangaram Panday voor de bewezen diensten aan het ressort. Zowel onderinspecteur Arny Boldewijn als hij gaven aan dat met de komst van Gangaram Panday er in verschillende zaken opleving te bespeuren was op Nieuwe Haven. Zij wensten hem dan ook veel succes toe in zijn nieuwe ambt. Hierna heeft Gangaram Panday zijn opwachting gemaakt bij korpschef Humphrey Tjin Liep Shie. Dagblad Suriname vernam dat de korpschef Gangaram Panday nog langer in zijn midden wilde hebben, maar heeft toch wel begrip voor de nieuwe uitdaging die hij is aangegaan. Tjin Liep Shie gaf aan dat Gangaram Panday de beste buurtmanager van het KPS is geweest. Als stadspolitiecommandant had Tjin Liep Shie bijkans dagelijks contact met de buurtmanager om de veiligheid van de binnenstad steeds op te voeren. “Hij deed zijn werk naar behoren en voerde de gegeven opdrachten ook conform uit.” De korpschef was zeer tevreden omtrent het functioneren van de toenmalige buurtmanager functioneren, vooral hoe hij samen met de pers de samenleving deelgenoot liet zijn van de aanwezige problemen en de wijze hoe die weggewerkt werden. ‘Hierdoor werden meer problemen zichtbaar en de druk op hem groter, doch ging hij die uitdagingen niet uit de weg.’
Gangaram Panday heeft vele criminele haarden weggewerkt, hangjongeren en de zogenaamde parkeerwachters verwijderd, illegale venters aangepakt en met medewerking van de toenmalige regering heeft hij bewerkstelligd dat de Kwaku Markt voor de straatventers tot stand kwam. Ook de verschillende acties die in de binnenstad gevoerd werden, heeft hij steeds op gepaste wijze tot het verleden doen behoren en wel tot tevredenheid van alle partijen. Voordat Kesho bij de politie in dienst trad, was hij prijscontroleur en daarna kassier van Financiën.
Kabinet is niet van de NDP, maar van het volk
In gesprek met Dagblad Suriname gaf Gangaram Panday aan dat hij geen overloper is. Hij vertelde dat hij van het ene ambtelijke naar het andere ambtelijke overgeplaatst zou worden en niet van de VHP naar de NDP. “Het kabinet is niet van de NDP, maar van het volk en vandaar dat de president van het land het nodig achtte dat de VHP’er Gangaram Panday ook van daaruit zijn krachten aan de gemeenschap verder kan geven”, aldus Gangaram Panday. Het is volgen Gangaram Panday het hoofdbestuur van de VHP geweest die aan een ander medium te kennen gaf dat “Kesho” zich had aangesloten bij de paarse partij, hetgeen bij hem onbekend was. Gangaram Panday is ook flink neergehaald door partijgenoten via de pers. Hij heeft hun van repliek gediend hetgeen goed is aangeslagen bij de gemeenschap die daardoor wakker is geschud over het reilen en zeilen binnen de VHP. Een aanzienlijk deel van de VHP-achterban ziet graag een samenwerking met de NDP, hetgeen vanaf de vorige verkiezing aan het hoofdbestuur kenbaar werd gemaakt. Momenteel zijn deze partijgenoten net als ‘Kesho’ teleurgesteld dat de VHP in zee gaat met de PL die ervoor gezorgd heeft dat zij in de oppositiebanken zijn beland. Gangaram Panday heeft al kenbaar gemaakt dat, indien de VHP tot 12 oktober 2014 geen samenwerking aangaat met de NDP, hij het lidmaatschap van de VHP zal teruggeven, waardoor hij automatisch geen lid meer zal zijn van de adviesraad van de VHP. Gangaram Panday bedankt bij deze een ieder die op welke wijze dan ook hem als politieambtenaar met raad en daad heeft bijgestaan. Zeker mag niet uit het oog verloren worden de toenmalige minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, en de korpschef Humphrey Tjin Liep Shie, alsook zijn gezin en overige familie. Op 2 oktober start Gangaram Panday met zijn nieuwe functie op het kabinet van de president.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!