Voorzitter Akmos: ‘Inwerkingtreding basiszorgwet op zulk kort termijn is zorgwekkend’

Per 9 oktober 2014 treedt de Wet Nationale Basiszorgverzekering in werking. Sjaam Binda, voorzitter van de Akmos en tevens eigenaar van de kapperszaak Jingles, reageerde verbaasd op deze aankondiging. “Wij zijn niet genoegzaam geïnformeerd over de werking en condities van de wet. Wij hebben niet eens een schrijven gehad.” Binda is van mening dat het bedrijfsleven totaal niet gereed is om binnen iets meer dan twee weken over te kunnen gaan tot implementatie van deze wet. “De details zijn vooralsnog niet kenbaar gemaakt. De regering is weliswaar in tripartiet overleg getreden met de Asfa en het KKF, maar er zijn nog zoveel organisaties die hierbuiten gelaten zijn en die niet voldoende geïnformeerd zijn.” Het KKF zou volgens Binda als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven samen met de betreffende ministeries een informatieavond moeten hebben gehouden. Dit is niet gebeurd en hebben velen geen zicht op het inhoudelijke van de wet. Binda blijft dan ook van mening dat het hier een populistische maatregel betreft. Er zitten volgens hem nog teveel mazen in de wet. Ook is volgens hem te weinig rekening gehouden met de gevolgen voor de werknemers. “Ik heb gemerkt dat een heleboel mensen denken dat de basiszorgverzekering gratis is. Ze beseffen niet dat ze voor 50% van de verzekeringskosten moeten inkomen. Het gaat niet eens alleen om de werknemer, maar ook om de premie voor de partner en kinderen. Straks komt ook de premie voor het pensioen erbovenop. Het kan weleens te zwaar worden voor zo een werknemer.’ Binda verduidelijkt dat hij op dit moment voor 100% inkomt voor zijn personeel die reeds verzekerd is. “Anderzijds zullen werkgevers nu met een heleboel extra administratie komen te zitten. Een heleboel kleine ondernemingen hebben niet eens een gedegen, uitgebreide of geautomatiseerde administratie.” Hij haalt aan dat voor wat de sanctionering betreft bij overtreding van de wet er teveel ruimte is opengelaten voor omkoperij en corruptie. Binda is voorstaander van vaste bedragen. ‘Het moet overzichtelijk zijn, zodat de overheid kan controleren wat er gebeurt. Anders is zij bezig wederom een platform voor corruptie te creëren.’ De Akmos-voorzitter vraagt zich af hoe het zit met de contractors die komen en gaan, indien er al een overeenkomst gesloten is. ‘Moet de aannemer ook voor die mensen alsnog verzekeringen afsluiten? Al deze onduidelijkheden hebben te maken met haastige wetgeving en onvoldoende communicatie met de samenleving. Ik vind het zeer zorgwekkend en ben bang dat er veel problemen op komst zijn’, aldus Binda.

error: Kopiëren mag niet!