Ronny Asabina: ‘President moet geen Robin Hood-politiek gaan voeren’

‘De president moet geen Robin Hood-politiek gaan voeren’, laat BEP-assembleelid Ronny Asabina waarschuwend horen in de kwestie van de Afobakadam. Als antwoord op de boodschap die president Desi Bouterse via de media doorgaf aan de Alcoa dat hij de dam wil overnemen, heeft de Alcoa inmiddels laten doorschemeren te zullen vertrekken uit Suriname indien de president slechts geïnteresseerd is in de dam. Zeker 1.600 arbeidsplaatsen zijn wankelende. Asabina plaatst vraagtekens bij de wijze waarop de president zijn boodschap heeft verkondigd via de media. Suralco laat vanaf 2011 een noodkreet horen over de energiesituatie. Deze noodkreet was al bekend zowel binnen als buiten het parlement. De politicus fronst zijn wenkbrauwen waarom de president opeens zoveel aandacht en belangstelling toont om de Afobakadam over te nemen, vooral gelet het feit dat er nog slechts 8 maanden resteren naar de verkiezingen toe. Hij waarschuwt ervoor dat er geen politiek wordt bedreven met het leed en over de ruggen van het arme volk.
Ook bewoners uit het binnenland die afhankelijk zijn van het stuwmeer, maken zich ernstige zorgen indien de Afobakadam overgenomen wordt door de president. Dit betekent dat ook het stuwmeer in de boezem van de Staat komt. Gevreesd wordt dat het stuwmeer in concessies wordt uitgegeven. ‘De bodem van het stuwmeer is rijk aan natuurlijke hulpbronnen. De bewoners zijn angstig, vooral gelet het feit dat hoewel skalians opereren op het stuwmeer, er nimmer wordt opgetreden door de Staat.’ Gesteld wordt dat personen met topposities binnen de regering een dikke vinger in de pap zullen hebben.
Volgens Asabina moet de regering de kwestie van de dam op een volwassen manier aanpakken. Cruciaal moet worden gesteld de Brokopondo-overeenkomst die in de jaren 70 tussen twee volwassen partners is gesloten. Indien de overeenkomst niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen en ontwikkelingen, moet op rationele manier overleg gevoerd worden, zodat Suriname al het mogelijke uit de overeenkomst haalt om de belangen van land en volk veilig te stellen.
Dat door president Bouterse eerder is aangegeven dat Suralco al voldoende verdiend zou hebben met de dam, dit is ongehoord, legt Asabina de nadruk op. Er moet beslist niet over het hoofd gezien worden dat de Staat een overeenkomst heeft gesloten met Suralco om enegie te kopen. De politicus zegt ook met klem dat in feite een van de belangrijke doelstellingen van ondernemerschap is, om voordeel te halen uit een gesloten deal. De situatie en omstandigheden in deze kwestie die sterk riekt naar propaganda en campagnevoering maken Asabina onbehaaglijk en verontrustend.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!