Wetenschap, hoe ga je ermee om?

Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik persoonlijk maar half geloof in wetenschap en dat komt omdat ik weet dat wetenschap oneindig is en dat er dus steeds breder onderzoek moet worden verricht. Velen nemen ook het geloof aan als een vorm van wetenschap, terwijl in werkelijkheid het geloof middels allerlei invalshoeken aan ons wordt opgelegd als zijnde op wetenschap gebaseerd. Als ik de wereld inkijk, zie ik wat er allemaal om ons heen gebeurt onder het mom van geloof. Ik kom dan steeds weer tot de conclusie dat juist het geloof de mens manipuleert door de dwang om niet meer logisch na te denken. Mensen worden aangezet tot de meest ernstige vormen van geweld en dat onder het mom van een heldendaad zodat ze in het hiernamaals een goed “leven”kunnen krijgen. Het geloof is eigenlijk bedoeld om juist de mensen bij elkaar te brengen en te leren dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen maar ik constateer vaak het tegenovergestelde en dat is heel erg jammer. Anderzijds vertelt zo een handeling ons ook meer van het individu dan van het geloof. Ik ben van mening dat geloven helemaal geen zin heeft als je je verantwoordelijkheid niet neemt. Is het toeval dat mensen uit het buitenland komen met allerlei zogenaamde goddelijke krachten en daarmee juist de mensen proberen op te lichten. En het jammerlijke is dat velen die ook wel tot onze familie of vrienden behoren erin trappen. Valt het niet op dat deze waarzeggers en toekomstvoorspellers goden behandeld worden? Dat is juist waar ik me heel erg aan stoor. Het geloof is goed maar je verantwoordelijkheid verzaken maakt het geloof juist ongeloofwaardig.
Natuurlijk laat ik een ieder in zijn eigen waarde en natuurlijk bepaalt iedereen voor zichzelf. Daar is het mij niet om te doen. Het gaat er bij mij om dat ik vaak zie dat mensen zeer onderdanig gedrag vertonen als deze zogenaamde goden voet aan wal zetten in Suriname. Het komt bij over alsof deze mensen niet meer logisch nadenken, maar alles klakkeloos overnemen. De mensen worden van alles wijsgemaakt want ze denken toch niet na.
Ik ga ook direct aangeven waarom ik deze mening ben toegedaan. Ongeveer 24 jaar geleden kwam ik er achter dat ik over iets beschikte die velen niet hadden. Ik had een bepaald inzicht in de energie om ons heen en hoe deze energie zichtbaar te maken, maar ik heb mij nooit opgesteld als een wonderdokter of genezer want dat ben ik niet. Na 24 jaar van onderzoek ben ik nu van overtuigd dat het een materie is die wij allen eigenlijk moeten weten. Ik heb 38 lezingen daarover gehouden en die waren goed bezocht. Het inkomen dat ik toen hiermee had gegenereerd, heb ik geschonken aan een tehuis en dat heeft in de dagbladen gestaan. Ik heb een boek uitgegeven waarin ik de gehele materie haarfijn heb uitgelegd en dat wordt tot de dag van vandaag gewaardeerd door alle lezers. Wat ik daarmee heb gedaan is overduidelijk: kennisdeling. Uit ervaring kan ik zeggen dat velen de voordelen hiervan hebben ervaren en nog steeds ervaren. Ik word regelmatig benaderd door mensen die zijn geadviseerd om contact met mij op te nemen en het betreft allerlei kwalen zoals depressie, lichaamspijnen, zelfmoordneigingen en ga zo maar door. Vele van deze mensen hebben nooit hulp gevonden bij allerlei wonderdokters terwijl zij alleen met mijn advies al binnen enkele dagen de verbetering hebben ervaren. Ik ben van plan om binnenkort een uitgebreide lezing te verzorgen, omdat ik weet dat mensen hun eigen problemen op een simpele manier zelf kunnen oplossen, maar omdat ze dat niet weten gaan ze het veel te ver zoeken met alle gevolgen van dien. Honderden euro’s hebben ze betaald zonder enig resultaat. Ik weet in ieder geval zeker dat niet een ieder hun problemen gaat kunnen oplossen met deze materie, maar velen wel. Ik probeer de kennis te delen maar meer kan ik niet doen. Laten we Gods naam noemen maar tegelijkertijd ook onze verantwoordelijkheid naar de mensen toe kennen.
Rebien

error: Kopiëren mag niet!