Oppositie dient interpellatievoorstel in

IFTwaalf leden van de oppositie hebben gisteren bij de voortzetting van de vergadering in de Nationale Assemblee de gelegenheid aangegrepen om een interpellatievoorstel in te dienen. Deze DNA-leden wensen duidelijkheid te krijgen omtrent het feit dat de vermeende smeergelden kwestie Ballast Nedam verschillende keren in De Nationale Assemblee aan de orde is geweest en er dat elke keer weer vragen zijn gesteld op basis van feiten, die mogelijke corruptie aangeven waarbij Ballast Nedam en regeringsfunctionarissen betrokken zouden zijn. Dat op vragen uit De Nationale Assemblee, betrekking hebbende en verband houdende met de wereldkundig gemaakte informatie, dat smeergelden zouden zijn betaald door Ballast Nedam aan bij naam genoemde hoge functionarissen binnen het kader van de bouw van bruggen, niet of nauwelijks werd gereageerd door de regering.
Inmiddels is de Nederlandse Fiscale en Onderzoeksdienst tot de conclusie gekomen dat smeergelden waren betaald aan bepaalde personen in Suriname en dat zelfs in de administratie van de Ballast Nedam facturen en noties zouden zijn gevonden, waaruit zou blijken dat gelden zouden zijn gestort door Ballast Nedam ten behoeve van hoge regeringsfunctionarissen. Verder blijkt uit informatie dat Ballast Nedam een miljoenen schikking zou hebben getroffen met de Nederlandse justitie wegens het betalen van 34 miljoen Nederlandse guldens aan smeergelden, tussen 1996 en 2003, om de bruggen over de Coppename- en de Surinamerivier te mogen bouwen.
De oppositieleden entameren dat elke poging voor een grondige behandeling van deze zaak in De Nationale Assemblee niet resulteerde in voldoende medewerking van de zijde van de regering en dat deze houding c.q. werkwijze van de regering flagrant in strijd is met de Grondwet. De ondertekenaar willen dan ook dat de regering op de meest korte termijn wordt uitgenodigd om De Nationale Assemblee zo omstandig mogelijk te informeren omtrent eventuele betrokkenheid van Surinamers bij bovengenoemde smeergeldenaffaire. In dit kader wordt de regering eveneens uitgenodigd om onmiddellijk het Openbaar Ministerie c.q. de procureur-generaal in te schakelen om in overleg te treden met de Nederlandse justitie voor een diepgaand strafrechtelijk onderzoek naar deze zaak. Het interpellatievoorstel is getekend door R.Randjietsingh, G.Castelen, P.Somohardjo, A.Gajadien, A.Tjin-A-Tsoi, M.Rathipal, S.Marsidi, R.L.Tamsiran, S.Girjasing, H.Sakimin, M.Jogi en D.Chitan
‘Betalingen gedaan aan Bouterse en Wijdenbosch’
De schikking die bouwbedrijf Ballast Nedam eind 2012 trof voor het betalen van steekpenningen, heeft ook betrekking op bouwprojecten in Suriname. Dat zeiden ingewijden donderdag in NRC Handelsblad. Ballast Nedam betaalde volgens de krant vanaf 1997 in termijnen 34 miljoen gulden om 2 bruggen te mogen bouwen in Suriname. Het geld zou onder meer zijn overgemaakt aan de toenmalige president, Jules Wijdenbosch, en zijn ‘adviseur van staat’ Desi Bouterse, de huidige president. Ballast Nedam gaf desgevraagd aan dat de zaak met de schikking ‘voor het bedrijf is gesloten’. Ballast Nedam meldde in december vorig jaar een nieuwe deal te hebben met de Surinaamse overheid voor de bouw van een brug over de Surinamerivier. De nieuwe overeenkomst, met een waarde van circa 19 miljoen Euro, vervangt de in augustus 2011 opgezegde eerdere overeenkomst van Ballast Nedam.
In 1999 protesteerden meer dan 100.000 Surinamers in de hoofdstad en districten om onder andere, de corruptie en het politiek gekonkel in het land aan te klagen. Ze eisten het aftreden van de NDP-Wijdenbosch regering .Voor het parlement en de zetel van de regering riep het volk de hele tijd ‘aftreden!’. Het protest tegen de regering, die ze corruptie en afhankelijkheid van rijke buitenlandse bedrijven verweten, blijkt nu op waarheid te berusten. De Nederlandse bruggenbouwer heeft hierover wel een schikking getroffen, maar de plegers aan Surinaamse zijde lopen nog ongestraft rond.

error: Kopiëren mag niet!