President Bouterse: ‘Huidige regering heeft veel geïnvesteerd in energiesector’

1presidentPresident Desi Bouterse heeft gisteren bij zijn toespraak in het parlement aangegeven dat de regering momenteel in een overmachtssituatie zit. Volgens het staatshoofd is de energiebehoefte van de samenleving sinds 2010 tot vandaag toegenomen met 30%. Was het verbruik in de piekperiode in 2010 nog 193 megawatt, is dat nu 235 megawatt. Naar verwachting zal dit in oktober toenemen tot 258 megawatt. ‘De enorme groei van 75 megawatt legt een enorme druk op het bestuur van het land om de versnelde behoefte naar energie bij te benen’, aldus Bouterse. Volgens het staatshoofd is in de periode 2000 tot 2010 weinig in de energiesector geïnvesteerd. Hierdoor heeft de huidige regering bij haar aanvang in 2010 zoveel als mogelijk geprobeerd om dit tekort op te vangen. De huidige regering heeft tot nog toe meer dan SRD 700 miljoen geïnvesteerd in de stroomopwekking, distributienetwerken, stations en onderstations, zodat energie in voldoende mate veilig kon worden gesteld.
Het staatshoofd begrijpt dat met de ontwikkeling die de wereld en Suriname meemaken er voldoende energie beschikbaar moet zijn voor de samenleving. Deze regering heeft zich heel veel moeite getroost om investeringen te plegen om de stroomvoorziening veilig te stellen. Eind 2013 is een totaal vermogen van 100 megawatt extra vermogen toegevoegd. Dit is gelijk aan het jaarlijks gemiddelde hydro-energie van Afobaka.
Situatie waterpeil stuwmeer sinds juli 2013 bekend
President Bouterse merkte op dat de regering de extreme droogte, die er al bijkans 12 maanden heerst in het gebied rondom het stuwmeer, niet in de hand heeft. Het waterpeil bij het Afobaka Stuwmeer ligt nu lager dan 2.40 meters. Uiteindelijk is door Suralco besloten om 30 megawatt minder stroom te leveren. Volgens het staatshoofd was dit probleem sinds juli 2013 middels een schrijven aan de regering al meegedeeld. Uiteindelijk is de neerslag in 2014 met ongeveer 15 tot 20% afgenomen. Bouterse vindt dat er wel eerder iets kon worden gedaan, waardoor het leed van de stroomverbruikers verminderd kon worden. De fase van alertheid van de regering moest toen worden ingeluid. Intussen zal de overheid doorgaan met het verhogen van de energiecapaciteit door te investeren in hydro-energie en zonne-energie. De structurele oplossing zit volgens het staatshoofd in waterkracht. Om op korte termijn het probleem van ‘load-shedding’ op te lossen, zal de overheid ‘emergency’ energie eventueel binnenbrengen en de transmissielijn tussen Staatsolie en Menckendam zo snel mogelijk afronden. Hierdoor kunnen wij over een extra capaciteit van 20 megawatt bezitten. We kunnen veel verzetten, mevrouw de voorzitter, misschien ook bergen, maar niet alles’, zei het staatshoofd doelend op de gevolgen van de klimaatsverandering, waarbij het fenomeen ‘El Niño’ optreedt.
Overheid zal helpen bezuinigen
Het staatshoofd heeft aangekondigd dat ingaande woensdag 27 augustus, vandaag dus, alle airco`s van overheidskantoren uit te schakelen. Deze zullen slechts tussen tien uur ‘s morgens en twee uur ‘s middags gedraaid worden. Ook de overheidskantoren in het binnenland zullen aan deze oproep gehoor moeten geven. De president deed een beroep op het volk om zoveel mogelijk efficiënt om te gaan met energie en ook drinkwater. ‘Verspilling van deze natuurlijke hulpbronnen zal ons de das omdoen’, aldus Bouterse.
FR

error: Kopiëren mag niet!