‘Brokopondo-overeenkomst moet worden herzien’

brokopondoDe Brokopondo-overeenkomst tussen de Staat Suriname en Alcoa/Suralco moet volgens een deel van het parlement worden herzien. Fractieleider Radjkoemar Randjietsing van het Nieuw Front hield een warm pleidooi voor herziening van deze overeenkomst die al jaren weinig voordelen oplevert voor Suriname. Hij pleit voor een nationale onderhandelingscommissie met betrekking tot de heronderhandeling van de Brokopondo-overeenkomst. ‘De regering moet weliswaar niet komen aan de milieuverplichtingen en pensioen- en salarisverplichtingen van de Suralco. De toenmalige regering is in 1958 bij het afsluiten van deze overeenkomst ervan uitgegaan dat er grote directe en indirecte voordelen zouden worden gerealiseerd voor de bevolking. Suriname heeft substantieel bijgedragen aan de bouw van de dam en doet dat nog steeds in de opwekking van stroom.’
Suralco van verwerker nu verkoper van aluminium
In de loop der tijd zijn de omstandigheden structureel gewijzigd, waardoor de voordelen voor ons land zijn komen weg te vallen, terwijl Suriname nog dagelijks bijdraagt aan de opwekking van elektriciteit. Deze situatie neemt ernstige vormen aan, omdat Suralco van een groot verwerker van bauxiet in ons land is verworden tot een grote verkoper van energie. Dat is nooit de bedoeling geweest van de overeenkomst. ‘De voordelen voor Suriname zijn voor een groot deel komen weg te vallen, waardoor het verzoek door de Suralco voor een ongewenste naleving van deze overeenkomst onbillijk is naar Suriname toe’, meent de VHP’er. Randjietsing vindt dat deze situatie in overleg op de agenda geplaatst moet worden. Hij wijst erop dat artikel 18 in de overeenkomst de mogelijkheid biedt aan Suriname en de Suralco om de overeenkomst aan te vullen en te wijzigen. Tenslotte pleit Randjietsing voor het sterk programmatisch promoten van het gebruik van zonne-energie. Dit zou al bij het verlenen van een bouwvergunning moeten geschieden.
Momenten van heronderhandelingen zijn niet benut
Henk Ramnandanlal van de Palu is blij met de oproep om in heronderhandeling te gaan met Suralco. Hij ondersteunt de oproep van Randjetsing en vraagt de regering om met de Suralco te gaan kijken naar de tarieven waartegen hydro-energie wordt geleverd aan de overheid. Het moest Ramnandal toch van het hart dat achtereenvolgende NF-regeringen hebben nagelaten om met de Suralco om de tafel te gaan. ‘Er zijn tussen 2006-2007 nieuwe energieovereenkomsten gesloten, dus men kan niet zeggen dat er geen momenten waren om te heronderhandelen.’
Het Palu-DNA-lid weet dat er overeenkomsten zijn gesloten door toenmalige regeringen die niet gericht waren op de behoefte van de samenleving. Er was een energieleveringsparagraaf in de Brokopondo-overeenkomst voor de levering van 9.1 megawatt hydro-energie tegen zeer lage opwekkingskosten. Eerder was er een overeenkomst gesloten met Suralco voor de levering van 20 megawatt respectievelijk 5 megawatt, tegen opwekkingskosten van 4- 6 US$ cent per kilowattuur. In 1999 is additioneel aan deze overeenkomst toegevoegd de levering van 46 megawatt : 26 megawatt tegen zeer lage hydro-prijs van ca. US$ 0.4 voor kilowattuur en 20 megawatt tegen 1/3 van de olie-energieprijs. De energiekosten van de brandstofenergie zijn toen vastgelegd op ca US$ 0.4 en dat zou om de vijf jaar worden geëvalueerd.
Tijdens de onderhandelingen in 1999 voor de sluiting van de aluminiumsmelter te Paranam door Suralco, waardoor 55 megawatt vrijkwam, is ook niet gesproken over heronderhandeling. Ondanks verzoeken van Suralco heeft de regering Venetiaan 1 niet onderhandeld over de energie die toen vrijkwam.
DM

error: Kopiëren mag niet!