Suriname krijgt medische opleidingen hoger kader van Filippijnen

Suriname krijgt medische opleidingen voor hoger kader van Filipijnen.1Het Dr. Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie heeft op vrijdag een samenwerkingsovereenkomst getekend met het ’s Landshospitaal. Directeur Antoine Elias van het ziekenhuis heeft bij de ondertekening aangegeven dat Filippijnen medische opleidingen heeft aangeboden aan Suriname. Dit vernam hij tijdens zijn bezoek met de waarnemend directeur van ’s Landshospitaal, Bernhard Abia, aan het bureau dat de ziekenhuizen in Suriname helpt met het werven van medici en verpleegkundigen in de Filippijnen. Elias heeft het contract getekend met Abia. Hij spreekt van een vruchtbare oriëntatie. Volgend jaar kan Suriname de eerste twee studenten afvaardigen voor hoogwaardige labopleidingen op de Cebu Doctors University in de Filippijnen. “Nu kunnen onze studenten hogere opleiding genieten”, zei Elias. Hij merkt op dat er topziekenhuizen zijn in de Filipijnen waar zelfs Amerikanen en mensen uit het Midden-Oosten daar toegaan om behandeld te worden. Abia is blij dat de Filippijnen de ziekeninstellingen in Suriname een unieke mogelijkheid biedt om studenten te laten opleiden. Hij weet dat andere landen reeds gebruik maken van de gelegenheid om mensen te laten opleiden op hoger niveau.
De samenwerking met de Filippijnen behelst onder andere het hanteren van gelijke procedures van gelijkwaardige en eenduidige selectienormen en het hanteren van identieke voorwaarden voor gegadigden gedurende de periode van de studie, bij eventuele tewerkstelling na afronding van de studie en bij tussentijds afhaken van de student om welke redenen dan ook. Elk der partijen binnen de samenwerking neemt op zich de verantwoordelijkheid voor de kosten voor het verzenden, verblijven en studie, alsook de eventuele bijkomende kosten van de eigen studenten. De vertegenwoordigers van de ziekenhuizen hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om 65 nieuwe rolstoelen te kopen in het buitenland. “Dat is ook veel goedkoper in prijs uitgekomen voor beide instellingen aangezien de gezondheidssector financieel zo zuinig mogelijk moet omgaan. Vandaar dat wij in het ’s Landshospitaal een goede partner hebben gevonden”, zei Elias.

error: Kopiëren mag niet!