Diploma-uitreiking Hogeschool voor Bedrijfswetenschappen

De Hogeschool voor Bedrijfswetenschappen heeft dinsdagavond diploma’s uitgereikt aan studenten van de eerste, tweede, derde en vierde fase van de studie. ‘Het is een mijlpaal voor de mensen’, vertelt directeur Guillermo Samson aan Dagblad Suriname. ‘Het adagium bij ons is dat niet een ieder moet afstuderen, maar de besten moeten afstuderen’, aldus Samson. De resultaten zijn in vergelijking met vorig jaar niet zo goed, geeft Samson aan. ‘De banen liggen niet voor het oprapen. Hierdoor raken een heleboel mensen gedemotiveerd.’ De diploma-uitreiking van de Hogeschool voor Bedrijfswetenschappen vindt plaats elk jaar steeds op de verjaardag van directeur Samson en zijn echtgenote. De vierde fase van de studie is de praktische fase. In deze fase zijn drie studenten afgestudeerd in de studierichting Rechten en één student is afgestudeerd in de studierichting Human Resource Management (HRM).
Het theoretisch gedeelte van de studie bestaat uit drie jaren. De studenten die het eerste jaar, dus de propedeuse fase, hebben afgerond krijgen een diploma. Na afronding van elk studiejaar krijgt de student een diploma uitgereikt. Bij het behalen van zestig studiepunten krijgt de student van de propedeuse fase, het tweede studiejaar, een associate-diploma. Bij het einde van de theoretische fase na drie jaren, krijgt de student een B3-diploma. Na deze theoretische fase heeft de student de mogelijkheid om een verslag te maken. Dit is het praktisch gedeelte. De student moet dit verslag verdedigen. Na dit gedeelte krijgt de student een bachelor-diploma uitgereikt. De best geslaagde bachelor-student is Farah Imamdi. Zij is nu een Bachelor of Law. ‘Het is een zware job, vooral als je werkt en een gezin hebt’, vertelt Imamdi aan Dagblad Suriname. Haar thesis is beoordeeld door twee professoren, namelijk prof. Henri Orie en prof. Mans, aldus Imamdi. Zij heeft een studie gedaan naar de regelgeving van de energiesector in Suriname. In haar thesis heeft zij aangegeven dat er in de energiesector in Suriname op dit moment geen specifieke wetgeving is. Imamdi geeft aan dat zij tijdens haar studie onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden om te komen tot specifieke wetgeving in de energiesector. Ook is zij nagegaan op welke manier deze wetgeving tot stand kan komen.
Farzana Abdoel

error: Kopiëren mag niet!