VHP-boodschap Internationale Inheemse Dag

Ter gelegenheid van de viering van de ‘Internationale dag van de Inheemse volken’ op 9 augustus aanstaande, wil ik als voorzitter van de VHP een boodschap van steun sturen naar onze Inheemse volken in Suriname en over de hele wereld. De boodschap is vrij eenvoudig: gelijkheid voor iedereen.
Met de afkondiging in 2006 van de dag der Inheemsen als nationale vrije dag in Suriname, is het goed om onze eigen nationale doelen te formuleren waardoor wij concrete stappen zetten om gelijkwaardigheid te bevorderen
Het feit dat de Verenigde Naties in 1994 de datum van 9 augustus heeft uitgeroepen tot internationale dag van de Inheemsen, duidt niet alleen op bescherming van in stamverband levende volken, maar roept ook op tot betrokkenheid bij de ontwikkeling van de landen en gebieden waarin deze volken wonen.
Jammer genoeg hebben de Inheemse volken overal ter wereld nog steeds te kampen met discriminatie en ongelijke behandeling. We moeten ernaar streven om een einde te maken aan discriminatie en ongelijke behandeling , niet alleen in beginsel, maar ook in de praktijk.
Inheemse volken hebben recht op het volle genot, als collectief of als individuen, van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden zoals erkend in het Handvest van de Verenigde Naties, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en Internationale mensenrechtenwetgeving.
Inheemse volken zijn de oorspronkelijke groepen bewoners van ons grondgebied lang voordat andere volkeren en culturen zich er vestigden. Zij hebben ook genocide, slavernij, discriminatie en onderdrukking overleefd. Ze hebbe een historische, spirituele en culturele binding met hun gronden.
Wij als partij sluiten ons bij hen aan voor de viering van hun rijke culturele erfgoed, en brengen hulde aan de enorme bijdrage die hun tradities en kennis hebben geleverd aan het culturele erfgoed van de wereld en aan de duurzame ontwikkeling van onze planeet.
Als partij zijn we dan ook continu aan het nadenken en bekijken over wat er is gedaan om de rechten van Inheemse volkeren te garanderen, dat ze een gelijke behandeling krijgen, zoals uiteengezet in de VN-Verklaring over de Rechten van Inheemse Volkeren.
Als de enige echte autochtoon Surinaamse bevolkingsgroep hebben zij zich door de eeuwen heen weten te handhaven. De Inheemsen zijn geen nakomelingen van immigranten, maar volken met het recht op zelfbeschikking in eigen land.
De Internationale Dag van de Inheemsen biedt een grote kans voor de bevordering en bescherming van de rechten van inheemse volkeren, zoals uiteengezet in de VN-verklaring over de Rechten van Inheemse Volkeren in 2007.
Deze verklaring zorgt ook voor de verdere ontwikkeling van de inheemse volkeren over de hele wereld. Echter, we staan voor grote uitdagingen om ervoor te zorgen dat hun cultuur, identiteit en waardigheid niet verloren gaat.
Hoewel de verklaring een sleutelinstrument is voor de bevordering van de rechten van de mens, is de praktijk weerbarstig. Zo wordt de natuurlijke leefomgeving van veel Inheemse volkeren ingrijpend verstoord door houtkap, wegaanleg of winning van delfstoffen.
Het is belangrijk dat Inheemse volken als gelijkwaardige gesprekspartners worden betrokken in maatregelen die in Suriname en op wereldniveau worden genomen. Niet alleen omdat het hen direct raakt, maar ook omdat zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren in het ontwikkelen van strategieën voor klimaatadaptatie.
De Inheemse volken beschermen ‘de longen van de wereld’ de oerwouden, rivieren, bergen en de zee. Het bos dat zij vergeefs beschermen zal er niet meer zijn als het ontbossen en het lozen van chemisch afval gewoon doorgaat. Als we op deze voet doorgaan zullen de gevolgen niet te overzien zijn
We moeten het beleid betreffende Inheemse volken ter bevordering van de rechten van de Inheemsen evalueren en verder ontwikkelen. Laten we samen met zijn allen opkomen voor de rechten van Inheemse volken. Laat Uw stem horen, het in ons aller belang.
Ik feliciteer de inheemse broeders en zusters met deze bijzondere dag en verklaar zich solidair met hen om samen te werken aan blijvende vooruitgang ten behoeve van de ontwikkeling van Suriname op basis van vrede, veiligheid en mensenrechten.

Chan Santokhi

error: Kopiëren mag niet!