Sozavo start met registratie schoolkledingactie

SOZAVO start de registratie schoolkleding actie.1Huishoudens worden vanaf nu tot en met 29 augustus in de gelegenheid gesteld hun kinderen te laten registreren om in aanmerking te komen voor schoolkleding. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) is reeds van start gegaan met de registratie van schoolkledingactie voor het schooljaar 2014/2015.
Het ministerie maakt verder bekend dat men zich van maandag tot en met vrijdag kan aanmelden. Na 29 augustus zal men niet meer in de gelegenheid zijn en na die datum zal er ook geen verlenging plaatsvinden. De schoolkledingactie is bestemd voor kinderen die een glo- of de voj-school bezoeken. Verder moeten de huishoudens voldoen aan de voorwaarden gesteld door Sozavo om een aanvraag te kunnen indienen. Een van de voorwaarden is dat het inkomensniveau niet hoger is dan SRD 1000 per maand.

error: Kopiëren mag niet!