Onroerende goederen verkocht met valse documenten

De afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname heeft onlangs een paar gevallen gehad van oplichting waarbij percelen, met gebruikmaking van valse documenten, zijn door verkocht aan derden. Zo heeft iemand een aangifte gedaan van de aankoop van een perceel waarbij later bleek dat de verkoper niet bevoegd was het perceel te verkopen. Die verkoper bleek niet de eigenaar van dat perceel. Met gebruikmaking van valse of vervalste documenten had is het deze crimineel gelukt om dat perceel te verkopen. In een ander geval heeft iemand een perceel gekocht bij een stichting. Uit onderzoek is gebleken dat deze stichting dat perceel voor meerdere mensen heeft verkocht. In verband met deze twee gevallen zijn twee verdachten in beeld gebracht die worden opgespoord.

error: Kopiëren mag niet!